Teoretyczne i doświadczalne podstawy zastosowania optycznych metod pomiarowych wykorzystujących analizę światła rozproszonego w ocenie stanu powierzchni przedmiotów i narzędzi ściernych w procesach obróbki ściernej

Kapłonek Wojciech


Tytuł: Teoretyczne i doświadczalne podstawy zastosowania optycznych metod pomiarowych wykorzystujących analizę światła rozproszonego w ocenie stanu powierzchni przedmiotów i narzędzi ściernych w procesach obróbki ściernej
Autor: Kapłonek Wojciech
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-7365-460-0
BIP: HI-6281
Data pierwszego uwolnienia: 2018-06-06 15:20:59
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę