Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości

Swietłana Aleksijewicz


Tytuł: Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości
Autor: Swietłana Aleksijewicz
Kategoria: Powieść
ISBN: 978-83-7536-371-5
BIP: HI-8352
Data pierwszego uwolnienia: 2018-07-17 17:45:40
Pierwszy uwolnił: PKPSA
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę