Pamiętniki żołnierzy baonu

[wybór, red., indeks Tadeusz Sumiński ; aut. pamiętników Ali - Jerzy Waleszkowski et al.].


Tytuł: Pamiętniki żołnierzy baonu
Autor: [wybór, red., indeks Tadeusz Sumiński ; aut. pamiętników Ali - Jerzy Waleszkowski et al.].
Kategoria: Pamiętnik
ISBN:
BIP: HJ-2144
Data pierwszego uwolnienia: 2018-11-13 12:36:49
Pierwszy uwolnił: Biblioteka Główna AMW Gdynia
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę