Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania

Cegieła, Rafał; Zalewski, Andrzej


Tytuł: Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania
Autor: Cegieła, Rafał; Zalewski, Andrzej
Kategoria: Podręcznik
ISBN: 83-85060-85-5
BIP: HJ-2304
Data pierwszego uwolnienia: 2018-11-16 14:10:30
Pierwszy uwolnił: Biblioteka PK
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę