Modelowanie ekstrakcji ultradźwiękowej w układzie ciecz- ciało stałe

Kobus Zbigniew


Tytuł: Modelowanie ekstrakcji ultradźwiękowej w układzie ciecz- ciało stałe
Autor: Kobus Zbigniew
Kategoria: Naukowa
ISBN: issn 1899-2374
BIP: HJ-4625
Data pierwszego uwolnienia: 2019-02-22 14:11:18
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę