Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy

Turski M, Witkowska-Walczak B


Tytuł: Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy
Autor: Turski M, Witkowska-Walczak B
Kategoria: Naukowa
ISBN: issn 1234-4125
BIP: HJ-4628
Data pierwszego uwolnienia: 2019-02-22 14:41:03
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę