Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture. IX International symposium.Lublin, Poland 22-24 November 2017

Lorencowicz E, Uziak J, Huyghebaert B.


Tytuł: Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture. IX International symposium.Lublin, Poland 22-24 November 2017
Autor: Lorencowicz E, Uziak J, Huyghebaert B.
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-937433-2-2
BIP: HJ-5896
Data pierwszego uwolnienia: 2019-04-04 14:32:58
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę