Elementy ststystyki dla ekonomistów

Marek Witkowski


Tytuł: Elementy ststystyki dla ekonomistów
Autor: Marek Witkowski
Kategoria: Naukowa
ISBN: 83-915099-6-6
BIP: HJ-9800
Data pierwszego uwolnienia: 2019-06-10 14:38:03
Pierwszy uwolnił: Biblioteka Uczelniana PWSZ w Kaliszu
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę