Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939

Michał Jarnecki


Tytuł: Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939
Autor: Michał Jarnecki
Kategoria: Historia
ISBN: 978-83-85638-90-2
BIP: HK-5336
Data pierwszego uwolnienia: 2019-10-25 14:51:50
Pierwszy uwolnił: Biblioteka Uczelniana PWSZ w Kaliszu
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę