Wybrane aspekty ubezpieczeń społecznych

red. Anna Matuszewska


Tytuł: Wybrane aspekty ubezpieczeń społecznych
Autor: red. Anna Matuszewska
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-65872-20-3
BIP: HK-6440
Data pierwszego uwolnienia: 2019-11-22 13:28:32
Pierwszy uwolnił: Biblioteka Uczelniana PWSZ w Kaliszu
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę