Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [47]}. Zrównoważone systemy żywnościowe.

Pr. zbiorowa


Tytuł: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [47]}. Zrównoważone systemy żywnościowe.
Autor: Pr. zbiorowa
Kategoria: Naukowa
ISBN: 978-83-7658-763-9
BIP: HK-8672
Data pierwszego uwolnienia: 2020-01-23 15:43:44
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę