Oddziaływanie nawożenia organicznego na występowanie związków węgla i azotu w glebie pod monokulturą pszenicy ozimej i jęczmienia jarego

Wiater Józefa


Tytuł: Oddziaływanie nawożenia organicznego na występowanie związków węgla i azotu w glebie pod monokulturą pszenicy ozimej i jęczmienia jarego
Autor: Wiater Józefa
Kategoria: Naukowa
ISBN: 0860-4355
BIP: HL-0639
Data pierwszego uwolnienia: 2020-03-30 12:02:35
Pierwszy uwolnił: ewa.stepien
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę