Rola czynnika antropogenicznego w kształtowaniu właściwości chemicznych oraz zasobności w niektóre mikroelementy gleb wytworzonych z lessu

Anna Wójcikowska- Kapusta


Tytuł: Rola czynnika antropogenicznego w kształtowaniu właściwości chemicznych oraz zasobności w niektóre mikroelementy gleb wytworzonych z lessu
Autor: Anna Wójcikowska- Kapusta
Kategoria: Naukowa
ISBN: 0860-4355
BIP: HL-0640
Data pierwszego uwolnienia: 2020-03-30 12:06:16
Pierwszy uwolnił: ewa.stepien
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę