Zmiany niektórych właściwości materiału ziemnego i rozwój fitocenoz na zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki w wyniku leśnej rekultywacji docelowej

Węgorek Tadeusz


Tytuł: Zmiany niektórych właściwości materiału ziemnego i rozwój fitocenoz na zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki w wyniku leśnej rekultywacji docelowej
Autor: Węgorek Tadeusz
Kategoria: Naukowa
ISBN: 0860-4355
BIP: HL-0697
Data pierwszego uwolnienia: 2020-03-31 12:11:21
Pierwszy uwolnił: Gosia1
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę