Porównanie właściwości fizycznych gleby po pięcioletniej lucernie w mieszankach z trawami i w czystym siewie oraz ich wartości przedplonowej

Franciszek Pawłowski


Tytuł: Porównanie właściwości fizycznych gleby po pięcioletniej lucernie w mieszankach z trawami i w czystym siewie oraz ich wartości przedplonowej
Autor: Franciszek Pawłowski
Kategoria: Naukowa
ISBN: brak
BIP: HL-0822
Data pierwszego uwolnienia: 2020-04-09 08:48:10
Pierwszy uwolnił: ewa.stepien
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę