Otrzymywanie i badania aktywności fungi- i fitocydalnej nowych biologicznie czynnych związków z grupy karbamninianów i pochodnych kwasu 2,4,6- trihydroksybenze- nokarboditiowego TBDT

Andrzej Niewiadomy


Tytuł: Otrzymywanie i badania aktywności fungi- i fitocydalnej nowych biologicznie czynnych związków z grupy karbamninianów i pochodnych kwasu 2,4,6- trihydroksybenze- nokarboditiowego TBDT
Autor: Andrzej Niewiadomy
Kategoria: Naukowa
ISBN: brak
BIP: HL-0827
Data pierwszego uwolnienia: 2020-04-09 08:59:48
Pierwszy uwolnił: ewa.stepien
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę