Zmienność plonowania i elementów struktury plonu żyta, pszenicy i pszenżyta pod wpływem wybranych elementów agrotechniki

Szymon Dziamba


Tytuł: Zmienność plonowania i elementów struktury plonu żyta, pszenicy i pszenżyta pod wpływem wybranych elementów agrotechniki
Autor: Szymon Dziamba
Kategoria: Naukowa
ISBN: brak
BIP: HL-0839
Data pierwszego uwolnienia: 2020-04-09 09:28:28
Pierwszy uwolnił: ewa.stepien
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę