Sanitarnohigieniczne i przeciwpandemiczne podstawy organizacji zabezpieczenia wojsk w klimacie tropikalnym

Płk dr n.med. Jerzy Bertrandt, płk rez. lek. med Jerzy Banach i inni


Tytuł: Sanitarnohigieniczne i przeciwpandemiczne podstawy organizacji zabezpieczenia wojsk w klimacie tropikalnym
Autor: Płk dr n.med. Jerzy Bertrandt, płk rez. lek. med Jerzy Banach i inni
Kategoria: Edukacja
ISBN:
BIP: HL-4183
Data pierwszego uwolnienia: 2021-04-13 09:50:38
Pierwszy uwolnił: BibliotekaAWL
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę