Autorytet Przywództwo Liderstwo

Jan Zimny


Tytuł: Autorytet Przywództwo Liderstwo
Autor: Jan Zimny
Kategoria: Edukacja
ISBN:
BIP: HL-4199
Data pierwszego uwolnienia: 2021-04-13 10:41:33
Pierwszy uwolnił: BibliotekaAWL
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę