Miedzy ideologią a socjotechniką

Semczyszyn Magdalena, Syrnyk Jarosław


Tytuł: Miedzy ideologią a socjotechniką
Autor: Semczyszyn Magdalena, Syrnyk Jarosław
Kategoria: Historia
ISBN: 978-83-7629-638-8
BIP: HM-3102
Data pierwszego uwolnienia: 2022-09-06 10:59:36
Pierwszy uwolnił: magda7
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę