Materiały do druku


Plakat przeznaczony do promocji bookcrossingu w Twojej instytucji


Naklejki - plansza A4

Naklejka pojedyncza

Etykiety - plansza A4

Etykieta pojedyncza


Logo Bookcrossing - Poziome

Logo Bookcrossing - Pionowe

Uwolnij książkę Znalazłem książkę