BrunoEdward

Użytkownik


Nick: BrunoEdward
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie
Uwolnionych książek: 88
Data rejestracji: 2019-04-27 14:09:18
Ostatnio zalogowany: 2020-05-10 13:57:53
Opis: -

Książki na półce użytkownika BrunoEdward


Lp. Tytuł książki Autor BIP ISBN Data znalezienia
1. Historia Polski. Tom II 1764-1864, część II, 1795-1831. red. Stefan Kieniewicz, Witold Kula, oprac.: W. Długoborski, S. Kieniewicz, T. Łepkowski, G. Missalowa, S. Śreniowski HK-0710
2. Punkt zwrotny 2019 red. nacz.: Tatiana Ilczuk-Hydzik HK-4576 ISSN 1234-0197
3. Misjonarz. Miesięcznik Księży Werbistów. Nr 10/448, październik, 2019. Red. naczelna: Lidia Popielewicz HK-4781 ISSN 0239-4324
4. Mini wykłady o maxi sprawach Leszek Kołakowski HK-4966 83-7006-749-2
5. Daniel Defoe. Robinson Crusoe. Streszczenie. Problematyka. Wydawnictwo Werset. HK-4971 83-86754-16-8
6. Dein Deutsch. Słowniczek niemiecko-polski do podręcznika do nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych - klasa VIII. Redakcja naukowa i kierownik zespołu: Franciszek Grucza. Autorzy: Anke Kleinschmidt, Elisabeth Neumayr, Birgit Rek, Birgit Sekulski, Karl-Dieter Buntig, Sambor Grucza, Christoph Schatte. HK-4972 83-86091-65-7
7. Rodzina Whiteoaków. Stulecie Jalny. Mazo de la Roche HK-5004 83-03-03631-9
8. Rodzina Whiteoaków. Powrót do Jalny. Mazo de la Roche HK-5005 83-03-03441-3
9. Rodzina Whiteoaków. Poranek w Jalnie. Mazo de la Roche HK-5006 83-03-03442-1
10. Rodzina Whiteoaków. Dziedzictwo Whiteoaków. Mazo de la Roche HK-5008 83-03-03575-4
11. Rodzina Whiteoaków. Bracia Whiteoakowie. Mazo de la Roche HK-5009 83-03-03583-5
12. Rodzina Whiteoaków. Budowa Jalny. Mazo de la Roche HK-5010 83-03-02634-8
13. Głos św. Franciszka. Miesięcznik. red. naczelny: Jozafat Gohly OFM, red.: Marian B. Arndt OFM, sekret. red.: Agnieszka Makowczyńska FZŚ HK-4575 ISSN 1230-5308
14. Głos św. Franciszka. Miesięcznik. red. naczelny: Jozafat Gohly OFM, red.: Marian B. Arndt OFM, sekret. red.: Agnieszka Makowczyńska FZŚ HK-4306 ISSN 1230-5308
15. Głos św. Franciszka. Miesięcznik. red. naczelny: Idzi Wójcik OFM HK-3986 ISSN 1230-5308
16. Historia Polski. Tom II 1764-1864, część III, 1831 - 1864. red. Stefan Kieniewicz, Witold Kula, oprac.: W. Długoborski, S. Kieniewicz, W. Łukaszewicz, S. Śreniowski HK-0711
17. Historia Polski. Tom II 1764-1864, część IV, 1864 - 1864. Zestawienia monet i miar używanych na ziemiach polskich. Bibliografia, indeksy, Mapy. . red. Stefan Kieniewicz, Witold Kula, oprac. Aleksy Gilewicz. HK-0712
18. Faraon. Tom pierwszy. Bolesław Prus HK-0969
19. Tysiąc słówek do krzyżówek. Sztuka. Lech Chmielewski HK-0971 ISBN 83-85611-12-6
20. Tysiąc słówek do krzyżówek. Astronomia i lotnictwo. Sabina Żebrowska. HK-0972 83-85611-12-6
21. Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak i inni... HK-0973 978-83-7251-883-5
22. Tysiąc słówek do krzyżówek. Sport. Wacław Nowomiejski. HK-0974 83-85611-12-6
23. Tysiąc słówek do krzyżówek. Film. Video.. Hanna Dahl. HK-0975 83-8561112-6
24. Misjonarz. Miesięcznik Księży Werbistów. Wrzesień 2019. Red. naczelna: Lidia Popielewicz HK-3744 ISSN 0239-4324
25. Postsynodalna adhortacja Karol Wojtyła/ Jan Paweł II HK-3983 83-7014-263-X
26. Głos św. Franciszka. Miesięcznik. red. naczelny: Idzi Wójcik OFM HK-3985 ISSN 1230-5308
27. Rodzina Whiteoaków. Jalna. Mazo de la Roche HK-5011 83-03-02811-1
28. Rodzina Whiteoaków. Pan na Jalnie. Mazo de la Roche HK-5012 83-03-03286-0
29. Módlmy się... do świętej siostry Faustyny Oprac. i teksty wybrała: s. Elżbieta Maria Płońska CR HL-0808 978-83-64402-34-0
30. Mądre bajki z całego świata Autor zbiorowy. Kulczyk Foundation. HL-1018 978-83-942146-6-1
31. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1043 978-83-942146-6-1
32. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1044 978-83-942146-6-1
33. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1045 978-83-942146-6-1
34. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1046 978-83-942146-6-1
35. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1047 978-83-942146-6-1
36. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1048 978-83-942146-6-1
37. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1049 978-83-942146-6-1
38. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1050 978-83-942146-6-1
39. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1051 978-83-942146-6-1
40. Rycerz Niepokalanej. Katolicki Miesięcznik. Numer 6 (757) redakcja HK-7059 ISSN 0208-8878
41. Lenda. Biuletyn Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Numer 5, listopad 2018. redakcja HK-7058
42. Ożywiciel, Uświęciciel, Nauczyciel... oprac. Krzysztof Grzybek SVD HK-6870
43. Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Marcin Braun, Maria Mach HK-5074 978-83-62360-17-8
44. Młode damy śląskiego ekslibrisu. Agnieszka Broź, Ewa Chorążak, Aleksandra Hachuła HK-5075 978-83-86699-73-5
45. Królewna Śnieżka Mikołajewski Jarosław HK-5448 83-60225-19-2
46. Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945. Pod kierunkiem gen. dyw. Czesława Czubryt-Borkowskiego opracowali: Zygmunt Czarnocki, Wacław Iwaszkiewicz, Małgorzata Paprocka, Maria Peciakowska, Jerzy Wodzyński. HK-5449 83-217-2709-3
47. Domus Dei. Drewniane świątynie w Polsce Adam Bujak (zdjęcia), Anna Szczucka (tekst i redakcja) HK-5450 83-907436-6-3
48. Zamość 1813 Jadwiga Nadzieja HK-5451 83-11-08203-0
49. Acta universitatis lodziensis. Folia philosophica. Numer 23. Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia philosophica. HK-6077 ISSN 0208-6107
50. Misjonarz. Miesięcznik Księży Werbistów. Numer 11/449. Listopad 2019 Red. naczelna: Lidia Popielewicz HK-6576 0239-4324
51. Misjonarz. Miesięcznik Księży Werbistów. Nr 9/447, wrzesień, 2019. Redaktor naczelna: Lidia Popielewicz HK-6577 0239-4324
52. Misjonarz. Miesięcznik Księży Werbistów. Nr 9/447, wrzesień, 2019. Red. naczelna: Lidia Popielewicz HK-6753 0239-4324
53. Charaktery. Magazyn psychologiczny. Nr 5 (232). Maj 2016. Zbiorowy HK-6869 ISSN 1427-695X
54. Mądre bajki z całego świata : książeczka edukacyjna z płytą CD : edycja 4 Zbiorowy HL-1052 978-83-942146-6-1
55. Saga Rodu Whiteoaków Mazo de la Roche HJ-7257 978-83-241-3818-0
56. Kochanka na jedną noc. Michelle Christie HJ-7627
57. Powrót do źródła Mateusz Pieniążek HJ-7672 83-85433-24-4
58. Faraon Bolesław Prus HJ-8199
59. Faraon Bolesław Prus HJ-8200
60. Faraon Bolesław Prus HJ-8201
61. Rozprawy Komisjii Językowej. Tom XLI (1996) Zeszyt 1 Łódzkie Towarzystwo Naukowe/ Societas Scientiarum Lodziensis/ Wydział I - językoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii. HJ-8206 PL ISSN 0076-0390
62. Rozprawy Komisjii Językowej. Tom XLIV (1999) Łódzkie Towarzystwo Naukowe/ Societas Scientiarum Lodziensis/ Wydział I - językoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii. HJ-8207 PL ISSN 0076-0390
63. Misjonarz. Miesięcznik Księży Werbistów. Redaktor: Lidia Popielewicz HJ-8231 ISSN 0239-4324
64. Charaktery. Magazyn psychologiczny. redaktor naczelny: Bogdan Białek HJ-8249 ISSN 1427-695X
65. Sarajewo 1914 (Tom II) Vladimir Dedijer HJ-8255 83-218-0338-5
66. Włodzimierz Łęcki Szlak Piastowski. Przewodnik. Poznań. Gniezno. Kruszwica. Innowrocław. Żnin. Biskupin HJ-8256 83-210-0048-7
67. Legędy Polskie. Królowie i święci. Ewa Stadtmuller, ilustracje: Kazimierz Wasilewski HJ-7621 978-83-88642-80-7
68. Odkryj skarb Chrztu Świętego! ks. Marcin Węcławski, ks. Sławomir Sosnowski HJ-7620 978-83-62934-62-1
69. Uzdrowić rany, aby odnaleźć własną misję Juan Carlos Barajas CPPS HJ-7515 978-83-63459-08-6
70. Saga Rodu Whiteoaków Mazo de la Roche HJ-7258 978-83-241-3837-1
71. Twarz Księżyca Teodor Parnicki HJ-7321
72. Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy? Krystyna Szymańska HJ-7322 83-71870-62-0
73. Tatarzy wierni Polsce Miśkiewicz Aleksander HJ-7462 978-83-938888-2-5
74. Tajemnice t. 2 Meyer Anne Marie HJ-7463
75. Błogosławieni Misjonarze Werbiści - Męczennicy o. Henryk Kałuża SVD HJ-7464 978-83-953515-3-2
76. List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny Karol Wojtyła/ Jan Paweł II HJ-7476
77. Krzyżowcy Zofia Kossak HJ-7477
78. Szukam, swego miejsca, bezradnie, bezbronnie, bezczynnie... Autor zbiorowy: Laureaci IV Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa K. Baczyńskiego HJ-7478 83-910905-3-1
79. Fotoplastikon Łódzki. Krótka opowieść o niezwykłym mieście. Agnieszka Gawrońska (grafik) HJ-7479
80. Rysunki NIEcenzuralne 1954-1990 Szymon Kobyliński, Aleksander J. Wieczorowski HJ-7514 2 87665 008 8
81. Historia Polski. Tom I do roku 1764. Część 1 do połowy XV wieku. Redaktor: Henryk Łowmiański. HJ-8257
82. Krzyżowcy. Tom pierwszy z dwóch Zofia Kossak. HJ-8258
83. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
84. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
85. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
86. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
87. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
88. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
89. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
90. Misjonarz. Miesięcznik Księży Werbistów. Nr 6/445, czerwiec, 2019. Redaktor: Lidia Popielewicz HK-0061 ISSN 0239-4324
91. Charaktery. Magazyn psychologiczny. Nr 2. Luty 2015. Autor zbiorowy. HK-0062 ISSN 1427-695X
92. Misjonarz. Miesięcznik Księży Werbistów. Numer 7-8/446, lipiec/sierpień 2019 Redaktor: Lidia Popielewicz HK-0706 ISSN 0239-4324
93. Historia Powszechna 1871-19718. Janusz Pajewski. HK-0708
94. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
95. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
96. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
97. Krzyżowcy. Tom 3/4. Zofia Kossak HJ-8259 83-7032-003-1 (t. 3/4 opr. brosz)/ 83-7032-002-3 (
98. Ślubny welon Nepomucka Krystyna HJ-8353 9788388790669
99. Węgry bliskie i nieznane. Jerzy Robert Nowak HJ-8354 83-207-0134-1
100. Władysław Eugeniusz Sikorski Walentyna Koparska HJ-8355 83-04-02922-7
101. Polska: reforma, dostosowanie i wzrost. Raport Główny. Raport Banku Światowego. HJ-8356 83-223-2478-2
102. Twoja matura. Język polski. Testy dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie. Barbara Andrzejewska, Anna Finkstejn, Anna Szymczyk HJ-8483 83-7415-010-6
103. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
104. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
105. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
106. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
107. Język polski kl.VI Żak Anna HJ-9999 9788373272187
108. Historia Polski. Tom II: 1764-1864, część I 1764-1795 red. Stefan Kieniewicz, Witold Kula, oprac. C. Bobińska, S. Herbst, E. Rostworowski, W. Rusiński HK-0709
Uwolnij książkę Znalazłem książkę