ewa.stepien

Użytkownik


Nick: ewa.stepien
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie
Uwolnionych książek: 1076
Data rejestracji: 2020-03-17 09:18:22
Ostatnio zalogowany: 2024-06-11 13:31:13
Opis: -

Książki na półce użytkownika ewa.stepien


Lp. Tytuł książki Autor BIP ISBN Data znalezienia
1. xxx xxx HL-0296 xxxx
2. Black Ice Fitzpatrick Becca HL-0315 978-83-7515-263-0
3. Wróć, jeśli pamiętasz Forman Gayle HL-0316 9-788310-128454
4. Wróć, jeśli pamiętasz Forman Gayle HL-0316 9-788310-128454
5. Pan Tadeusz Mickiewicz Adam HL-0318 83-04-00446-1
6. Colas Breugnon Rolland Romain HL-0319 brak
7. Pisma. Wierszem i prozą Cyprian Norwid HL-0320 brak
8. Świat poprawiać- zuchwałe rzemiosło praca zbiorowa HL-0321 83-06-00103-6
9. Wiek cudów Walker Thomson Karen HL-0322 978-83-240-3593-9
10. Panika Oliver Lauren HL-0323 978-83-7515-385-9
11. Książka, której nie ma Santiago Pajares HL-0324 978-83-7642-534-4
12. Kamienne tablice Żukrowski Wojciech HL-0325 brak
13. Kamienne tablice Żukrowski Wojciech HL-0326 brak
14. Nieznany książę Poniatowski Brandys Marian HL-0327 brak
15. Wańkowicz krzepi Kąkolewski Krzysztof HL-0328 brak
16. Sanktuarium Maryjne w Kazimierzu nad wisłą Ryszka Czesław HL-0329 brak
17. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta Szczawiej Jan HL-0330 83-205-3078-4
18. Lelia, czyli życie George Sand Maurois Andre HL-0331 brak
19. Lelia, czyli życie George Sand Maurois Andre HL-0332 brak
20. Zdążyć przed pierwszą gwiazdką Grochola Katarzyna HL-0333 83-911346-1-X
21. W stronę Damaszku Stevan Sergio HL-0334 83-913380-8-8
22. Wiersze wybrane Miłosz Czesław HL-0335 83-06-00650-X
23. To lubię... Mickiewicz Adam HL-0336 brak
24. Bez figowego listka Horacy Safrin HL-0337 brak
25. Historia w poezji antologia polskiej poezji historycznej i patriotycznej praca zbiorowa HL-0338 brak
26. Miasto bez imienia Miłosz Czesław HL-0339 brak
27. Miłosierdzie gminy Konopnicka Maria HL-0340 brak
28. Zeberki i ryżowce Jabłoński Michał HL-0341 83-209-0846-9
29. Panienka z okienka Łuszczewska Jadwiga HL-0342 83-7032-07-1-6 2020-04-01
30. Landschaftfotografie Wolfgang Hutt HL-0343 brak
31. W krainie skał i zamków Pagaczewski Stanisław HL-0344 brak
32. Grecja Parandowski Jan HL-0345 brak
33. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa praca zbiorowa HL-0379 978-83-65390-72-1
34. Gniazdo perkoza Zdunowska Ewa HL-0380 978-83-65118-06-6
35. Gniazdo perkoza Zdunowska Ewa HL-0381 978-83-65118-13-4
36. Mrowisko Zdunowska Ewa HL-0382 978-83-65118-15-8
37. Nory bobrowe Zdunowska Ewa HL-0383 978-83-65118-04-2
38. Zajęcia ornitologiczne Zdunowska Ewa HL-0384 978-83-65118-03-5
39. Nora lisa Zdunowska Ewa HL-0385 978-83-65118-12-7
40. Nora lisa Zdunowska Ewa HL-0386 978-83-65118-12-7
41. Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego Zdunowska Ewa HL-0387 978-83-65118-10-3
42. Tropami zwierząt Zdunowska Ewa HL-0388 978-83-65118-09-7
43. Pod wodą Zdunowska Ewa HL-0389 978-83-654-118-17-2
44. Owady nad wodą Zdunowska Ewa HL-0390 978-83-65118-07-3
45. Owady nad wodą Zdunowska Ewa HL-0391 978-83-65118-14-1
46. UL Zdunowska Ewa HL-0392 978-83-65118-16-5
47. Żeremie bobra Zdunowska Ewa HL-0393 978-83-65118-11-0
48. Jak w ulu Zdunowska Ewa HL-0394 978-83-65118-08-0
49. Historia hodowli i nasiennictwa na ziemiach polskich w XX wieku. Rośliny rolnicze. Zespół autorski HL-0395 83-88518-53-4
50. Zwierzęta w zagrodach edukacyjnych Kołodziejska Paulina HL-0396 978-83-64400-72-8 2022-08-03
51. Słoń. Wesele w Atomicach. Mrożek Sławomir HL-0397 brak
52. Modelowanie przepływu wód podziemnych praca zbiorowa HL-0398 978-83-7986-206-1
53. Atlas geograficzny praca zbiorowa HL-0399 83-89239-80-9
54. Podręczny słownik rosyjsko- polski pod red. J.H. Dworeckiego HL-0429 83-214-0007-8
55. Słownik polsko- rosyjski pod red. N.I.Grekowa i M.F. Rozwadowskiej HL-0430 brak
56. Język węgierski dla początkujących Mroczko Eugeniusz HL-0431 83-214-0291-7
57. Wybór nowel August Strindberg HL-0433 83-04-01544-7
58. Wybór poezyj Mickiewicz Adam HL-0434 83-04-01455-9
59. Wiersze Aleksander Puszkin HL-0436 brak
60. Wiersze Aleksander Puszkin HL-0436 brak
61. Poematy i baśnie Aleksander Puszkin HL-0438 brak
62. Eugeniusz Oniegin Aleksander Puszkin HL-0439 brak
63. Utwory Dramatyczne Aleksander Puszkin HL-0441 brak
64. Opowieści Aleksander Puszkin HL-0442 brak
65. Gospodarka Pasieczna Ostrowska W. HL-0445 83-09-00988-7
66. Poezja i dobroć-wybór utworów Cyprian Kamil Norwid HL-0446 83-06-00556-2
67. Zastosowanie metod statystycznych. Zbiór zadań Pr. zbiorowa pod.red: Luszniewicza A. HL-0447 83-208-0316-0
68. Wiersze zebrane Władysław Broniewski HL-0448 brak
69. Eneida Publiusz Wergiliusz Maro HL-0449 83-04-00011-3
70. Lektury Czwartoklasisty J. Brzechwa, Maria Dąbrowska, Henryk Sienkiewicz HL-0450 83-900466-0-1
71. Żmija w garści Herve Bazin HL-0451 brak
72. Przyrodniczo-rolnicze podstawy rejonizacji upraw na terenie województwa lubelskiego Styk Bolesław HL-0452
73. Program ochrony truskawki i maliny oprac. Katarzyna Kupczak HL-0453 978-83-64729-43-0
74. Dzienniki-wybór Stefan Żeromski HL-0454 83-04-00586-7
75. Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego praca zbiorowa HL-0455 978-83-933874-6-5
76. New Discoveries Brian Abbs, Ingrid Freebairn HL-0456 0-582-225566
77. Trzy domy. O progu dorosłości, lustrze samego siebie i o tym, że nie wyważa się otwartych drzwi Jacek Podsiadło HL-0457 978-83-7554-029-1
78. Solea Jean- Claude Izzo HL-0458 978-83-7414-254-0
79. Roślinne i glebowo-wodne wskaźniki ewapotranspiracji łąki na glebie torfowo-murszowej Szajda Jan HL-0459 83-85735-62-3
80. 40.Konferencja przetwórstwa zbóż i piekarstwa w Krynicy Morskiej Praca zbiorowa HL-0460 978-83-948115-2-5
81. Bubble Gum Lolita Pille HL-0461 83-89533-29-4
82. Problemy technologii produkcji roślinnej,zwierzęcej i żywności Red, nauk. Gołacki Krzysztof HL-0462 978-83-7259-243-9
83. Poezje Juliusz Słowacki HL-0463 83-7180-402-4
84. Latvijas daba un ainavas Ramans K HL-0464 brak
85. Warzywa gruntowe. Kompleksowy program nawożenia. opracowanie zbiorowe HL-0490 brak
86. Dokarmianie dolistne plantacji ziemniaków Grzegorz Klusek HL-0491 brak
87. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rowój i cechy jakościowe plonu odmian rzepaku jarego Władysław Malarz HL-0492 1897-208X
88. Określanie faz rozowjowych w powiązaniu z wartością paszową i charakterystyką odmian koniczyny czerwonej Halina ścibor i Eliza Gawel HL-0493 brak
89. Efektywność tuczu świń z wykorzystaniem nasion roślin strączkowych K. Bis, J. Ufnowska, E. Nieścior HL-0494 brak
90. Możliwośći zwiększenia produkcji gospodarskich pasz białkowych dla trzody chlewnej Józef Bochniarz HL-0495 brak
91. zZalecenia agrotechniczne w uprawie jęczmienia jarego Katarzyna Reniec HL-0496 brak
92. Zasady dobrej praktyki rolniczej w użytkowaniu pastwisk Katarzyna Chrabąszcz HL-0497 brak
93. Jak przestawić gospodarstwo na ekologiczne. Metody produkcji oprac. Marian Szałda HL-0498 brak
94. Zwykła dobra praktyka rolnicza oprac. Krzysztof Domagała HL-0499 brak
95. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe oraz rekomendacja odmian w Polsce praca zbiorowa HL-0500 brak
96. Wartość żywieniowa pasz z użytków zielonych w świetle wyników badań krajowych w ostatnim czterdziestoleciu oprac. Stanisław Grzyb HL-0501 brak
97. Potas- składnik decydujący o wielkości i jakości plonów E. Andres HL-0502 brak
98. Bibliografia Doroty Simonides oprac. T. Smolińska, E. Opatowicz HL-0503 brak
99. Technologie uprawy żyta ozimego w warunkach ograniczonych nakładów J. Grabiński, S. Krasowicz HL-0504 brak
100. Ślusarstwo narzędziowe brak HL-0505 brak
101. Nauki Rolnicze dla regionu. Stan aktualny oraz przyszłość w działaniach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej Praca zbiorowa HL-0506 brak
102. 70-lecie Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie Praca zbiorowa HL-0507 978-83-7259-228-6
103. Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego red. J. Duda- Dziewosz HL-0508 83-86676-77-9
104. Las- Drewno- Ekologia' 95 Praca zbiorowa HL-0509 83-86707-03-8
105. Gniazdo Ewa HL-0510 978-83-65118-13-4
106. Gniazdo perkoza Zdunowska Ewa HL-0511 978-83-65118-06-6
107. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa Praca zbiorowa HL-0512 978-83-65390-72-1
108. Intelektualni sąsiedzi- Kontakty historyków polskich ze środowiskiem Annales 1945-1989 Pleskot Patryk HL-0513 978-83-7629-132-1
109. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa opracowanie zbiorowe HL-0514 978-83-65390-72-1 2020-03-24
110. Lista odmian roślin rolniczych opracowanie zbiorowe HL-0556 1231-8299
111. Lista odmian roślin rolniczych opracowanie zbiorowe HL-0557 1231-8299
112. Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin strączkowych Praca zbiorowa HL-0558 brak
113. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin- historia i teraźniejszość Praca zbiorowa HL-0559 brak
114. Dinozella Duquette Anne Marie HL-0561
115. Amerykanin na tronie McMahon Barbara HL-0562
116. Ordynator i praktykantka Marinelli Carol HL-0564
117. Biologiczne podstawy produkcji nasiennej koniczyny białej red. T. Lityński HL-0565 brak
118. Proekologiczna uprawa znanych i mniej znanych roślin sadowniczych praca zbiorowa HL-0568 0084-5477
119. Po drugiej stronie tęczy Pickart Joan Elliott HL-0570
120. Badania na możliwościami biologicznej ochrony jabłoni przed nectria galligena Bres Grabowski Marek HL-0571 1233-4189
121. Zbiór zadań do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin Praca zbiorowa HL-0574 brak
122. Obsada a produktywność roślin uprawnych Praca zbiorowa HL-0575 brak
123. Podstawy rejonizacji roślin strąćzkowych pod red. J. Krzymuskiego HL-0576 brak
124. Infiltracja wody przez gleby i przenikanie substancji do wód podziemnych i powierzchniowych Modest Misztal HL-0577 brak
125. Studia nad deszczowaniem i nawożeniem mineralnym buraków cukrowych na rędzinie Podstawka Elżbieta HL-0578 brak
126. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin- historia i teraźniejszość Praca zbiorowa HL-0579 brak
127. Produkcja roślinna Praca zbiorowa HL-0580 brak
128. Ogrodnictwo Praca zbiorowa HL-0581 brak
129. Mechanizacja rolnictwa opracowanie zbiorowe HL-0582 brak
130. Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów w mieszankach na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych Andrzej Kotecki HL-0583 brak
131. Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych Praca zbiorowa HL-0584 brak
132. Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych Praca zbiorowa HL-0584 brak
133. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze opracowanie zbiorowe HL-0586 83-89969-80-7
134. Rejonizacja produkcji rolniczej na Lubelszczyźnie Praca zbiorowa HL-0587 brak
135. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa opracowanie zbiorowe HL-0593 978-83-65390-72-1
136. Jak w ulu Zdunowska Ewa HL-0595 978-83-65118-08-0
137. Jak w ulu Zdunowska Ewa HL-0595 978-83-65118-08-0
138. Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych genotypów łubinu żółtego Janusz Prusiński HL-0597 0209-0597
139. Mrowisko Zdunowska Ewa HL-0598 978-83-65118-15-8
140. Stan i perspektywy badań nad uprawą roślin przemysłowych specjalnych pod red. Stanisława Berbecia HL-0635 83-86761-31-8
141. Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych pod przewodnictwem:Marianny Kalinowskiej- Zdun HL-0636 83-87660-77-9
142. Krzyżowanie oddalone i transformacja genetyczna w uzyskaniu odporności tytoniu na wirusa Y Ziemniaka (PVY) Doroszewska Teresa HL-0637 83-88031-24-4
143. Zboża jare, zboża ozime, groch siewny i rzepak ozimy opracowanie zbiorowe HL-0638 brak
144. Oddziaływanie nawożenia organicznego na występowanie związków węgla i azotu w glebie pod monokulturą pszenicy ozimej i jęczmienia jarego Wiater Józefa HL-0639 0860-4355
145. Rola czynnika antropogenicznego w kształtowaniu właściwości chemicznych oraz zasobności w niektóre mikroelementy gleb wytworzonych z lessu Anna Wójcikowska- Kapusta HL-0640 0860-4355
146. Odmiany zbóż ozimych Praca zbiorowa HL-0641 brak
147. Sprawozdanie z badań nad agrotechniką mieszańców kukurydzy w uprawie na ziarno i kiszonkę Praca zbiorowa HL-0642 brak
148. Tropami zwierząt Zdunowska Ewa HL-0643 978-83-65118-09-7
149. Nory bobrowe Zdunowska Ewa HL-0644 978-83-65118-04-2
150. Zajęcia ornitologiczne Zdunowska Ewa HL-0645 978-83-65118-03-5
151. Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego Zdunowska Ewa HL-0646 978-83-65118-10-3
152. Nora lisa Zdunowska Ewa HL-0647 978-83-65118-12-7
153. Owady nad wodą Zdunowska Ewa HL-0648 978-83-65118-07-3
154. Pod wodą Zdunowska Ewa HL-0649 978-83-65118-2
155. Nora lisa Zdunowska Ewa HL-0650 978-83-65118-12-7
156. Owady nad wodą Zdunowska Ewa HL-0651 978-83-65118-14-1
157. UL Zdunowska Ewa HL-0652 978-83-65118-16-5
158. Żeremie bobra Zdunowska Ewa HL-0653 978-83-65118-11-0
159. Szczegółowa uprawa roślin materiały do ćwiczeń opracowanie zbiorowe HL-0654 brak
160. Zadrzewienia na terenach wiejskich Nowak Jarosław HL-0655 brak
161. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie Jendrośka Jerzy HL-0656 978-83-89696-70-7
162. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa opracowanie zbiorowe HL-0657 978-83-65390-72-1
163. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa Opracowanie zbiorowe HL-0658 978-83-65390-72-1
164. Słownik języka polskiego Włodzimierz Kryszewski, red. HL-0690 83-01-00282-4
165. Słownik języka polskiego red. Włodzimierz Kryszewski HL-0691 83-01-00284-0
166. Słownik języka polskiego opracowanie zbiorowe HL-0692 83-01-00283-2
167. Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców red. Krzysztof Piech HL-0693 978-83-63058-81-4
168. Encyklopedia Audiowizualna Britannica. Zoologia koordynator:Robert Falewicz HL-0694 83-60563-04-7
169. Jagodowe Trendy 2019 Praca zbiorowa HL-0695 2299-0593
170. Lista odmian roślin uprawnych Bilski Eugeniusz HL-0727 brak
171. Fizyka w badaniach rolniczych Praca zbiorowa HL-0728 brak
172. Technologia uprawy gryki Pawłowska J. Podolska G HL-0729 83-85725-44-X
173. Technologia uprawy jęczmienia ozimego w warunkach ograniczonych nakładów Z. Kozłowska- Ptaszyńska, S. Krasowicz, A. Pecio HL-0730 83-85725-28-8
174. Technologie uprawy mieszanki jęczmienia z owsem w warunkach ograniczonych nakładów Noworolnik K, Z. Kozłowska- Ptaszyńska HL-0731 brak
175. Odmiany zbóż jarych Praca zbiorowa HL-0732 brak
176. Przyrodnicze podstawy rejonizacji produkcji nasiennej niektórych roślin motylkowych w województwie lubelskim Wilczek Mieczysław HL-0735 brak
177. Technologia głęb gleb ciężkichoszowania Adam Kaus, Jan Pabin HL-0736 brak
178. Lista odmian roślin rolniczych Bilski Eugeniusz HL-0737 brak
179. Lista odmian roślin uprawnych Bilski Eugeniusz HL-0738 brak
180. Lista odmian roślin rolniczych Bilski Eugeniusz HL-0739 brak
181. Badania nad plonowaniem roślin i wykorzystaniem azotu w zbożowym członie zmianowania na tle dawki i sposobu nawożenia Aleksander Szmigiel HL-0740 0239-8117
182. Kalkulacje rolnicze Roksana Dębiec HL-0741 978-83-65879-49-3
183. Zrównoważona ( zintegrowana) produkcja użytków zielonych komitet redakcyjny HL-0742 brak
184. Zrównoważona ( zintegrowana) produkcja użytków zielonych komitet redakcyjny HL-0743 brak
185. Plon i jakość nasion rzepaku jarego, łubinu żółtego oraz łubinu wąskolistnego w zależności od stosowanych środków ochrony roślin Barbara Adomas HL-0744 83-7299-264-9
186. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami oraz równowaga jonowa w roślinach w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem Tadeusz Filipek HL-0784 brak
187. Wskaźniki glebowe i roślinne w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska kwaśnymi odpadami Adam Kaczor HL-0785 brak
188. Zmienność plonowania i jakość wybranych cech kilku odmian Helianthus Tuberosus L. w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego Dominika skiba HL-0786 brak
189. Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w województwie lubelskim Katarzyna Domańska HL-0787 brak
190. Wpływ sposobu uszlachetniania nasion buraka cukrowego i nawożenia technologiczną korzeni azotem na plonowanie oraz jakość Michał Dziamba HL-0788 brak
191. Ocena przydatności festulolium loliaceum do mieszanek pastwiskowych w zróżnicowanych warunkach glebowych Mariusz Kulik HL-0789 brak
192. Wpływ symulowanych kwaśnych odpadów na procesy mikrobiologiczne i biochemiczne w glebie Stefania Jezierska- Tys HL-0790 0860-4355
193. Stan i perspektywy badań nad uprawą roślin przemysłowych specjalnych pod red. Stanisława Berbecia HL-0791 83-86761-31-8
194. Agroekologiczne aspekty rejonizacji nasiennej koniczyny czewonej i lucerny mieszańcowej na terenie lubelszczyzny Wilczek Mieczysław HL-0792 brak
195. Wytyczne do wykonywania obserwacji polowych w doświadczeniach ze zbożami K. Iwaszkiewicz, M. Ulińska, G. Uliński HL-0793 brak
196. Przyrodnicze podstawy rejonizacji produkcji nasiennej niektórych roślin motylkowych w województwie lubelskim Wilczek Mieczysław HL-0794 brak
197. Nasiennictwo ziemniaka Praca zbiorowa HL-0795 brak
198. Analiza porównawcza rolniczych spółdzielni produkcyjnych RSP Rolmak i SVK Ukraina Andrzej Artemiuk HL-0796 brak
199. Łączne stosowanie nawozów dolistnych produkowanych przez Ekoplon SA ze środkami ochrony roślin w uprawach M. Mrówczyński, S. Sajkiewicz HL-0797 brak
200. Przedsiewne naświetlanie laserem ziarna siewnego jako czynnik antyzmęczeniowy w krótkotrwałej monokulturze pszenicy ozimej Rafał Cierpiała HL-0798 brak
201. Dolistne dokarmianie roslin Praca zbiorowa HL-0799 brak
202. Metodyka badania wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin uprawnych oprac. P. Domański, K. Urbaniak, M. Czeladzka HL-0800 brak
203. Zagęszczenie fazy stałej i jego rola w kształtowaniu wodno- powietrznych właściwości gleb Henryk Domżał HL-0801 brak
204. Kwaterowe użytkowanie pastwiska Z. Mikołajczak HL-0802 brak
205. Wpływ niektórych czynników środowiska na rokład herbicydów chlioro-s- triazynowych Anna Strzelec HL-0803 brak
206. Obsada a produktywność roślin uprawnych Praca zbiorowa HL-0804 brak
207. Efekty uprawy i nawożenia rzepaku jarego na torfowisku niskim polesia lubelskiego Barbara Paleolog HL-0805 brak
208. Uprawa i wykorzystanie gospodarcze lędźwianu siewnego Sz. Dziamba, L. Rachoń HL-0806 brak
209. Zboża wysokiej jako,śći - wszechstronne wykorzystanie Praca zbiorowa HL-0807 978-83-939669-8-1
210. Porównanie właściwości fizycznych gleby po pięcioletniej lucernie w mieszankach z trawami i w czystym siewie oraz ich wartości przedplonowej Franciszek Pawłowski HL-0822 brak
211. Współczesna gospodarka pastwiskowa opracowanie zbiorowe HL-0823 brak
212. Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej zespół redakcyjny HL-0824 brak
213. Instrukcja uprawy koniczyny czerwonej na nasiona Mieczysław Wilczek HL-0825 brak
214. Uprawa koniczyny czerwonej na nasiona Mieczysław Wilczek HL-0826 brak
215. Otrzymywanie i badania aktywności fungi- i fitocydalnej nowych biologicznie czynnych związków z grupy karbamninianów i pochodnych kwasu 2,4,6- trihydroksybenze- nokarboditiowego TBDT Andrzej Niewiadomy HL-0827 brak
216. Renowacja runi łąkowej na glebie torfowo-murszowej poprzez nawożenie i zmienne użytkowanie oraz podsiew wybranymi gatunkami traw Józef Sawicki HL-0828 brak
217. Identyfikacja, charakterystyka i lokalizacja supresora locus Pm8 w polskich odmianach pszenicy zwyczajnej ( Triticum aestivum L) Krzysztof Kowalczyk HL-0829 0860-4355
218. Zmienność plonowania, cech biometrycznych i składu chemicznego kilku odmian buraka cukrowego pod wpływem nawożenia mineralnego i dwóch frakcji kłębków Stanisława Wójcik HL-0830 brak
219. Zanieczyszczenie diasporami chwastów ważniejszych jednostek glebowych w makroregionie południowo- wschodnim i środkowym Polski Marian Wesołowski HL-0831 brak
220. Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej pod red. H. Borkowskiej, B, Kołodziej, B. Sawickiej HL-0832 brak
221. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze praca zbiorowa HL-0833 brak
222. Procedury komercjalizacji wyników badań pracowników naukowych opracowanie redakcyjne Małgorzata szlachetka HL-0834 brak
223. Określanie faz rozwojowych lucerny w powiązaniu z wartością paszową przy różnych systemach zbioru H. Skrzyniarz, E. Gawel HL-0835 brak
224. Produkcja zwierzęca praca zbiorowa HL-0836 brak
225. Badania nad wzbogacaniem ziemniaków w witaminę B12 w procesie zakiszania Tadeusz Frączek HL-0837 brak
226. Komposty obornikowo- mineralne. sposób ich przygotowania i stosowania na glebach lekkich praca zbiorowa HL-0838 brak
227. Zmienność plonowania i elementów struktury plonu żyta, pszenicy i pszenżyta pod wpływem wybranych elementów agrotechniki Szymon Dziamba HL-0839 brak
228. Badania nad progami szkodliwośći oraz niektórymi elementami biologii miotły zbożowej- Apera spica-venti (l) P.B. i owsa głuchego- Avena fatua L. w pszenicy ozimej Jan Kapeluszny HL-0840 brak
229. Katedra szczegółowej uprawy roli i roślin praca zbiorowa HL-0841 brak
230. Zboża jare, zboża ozime, groch siewny i rzepak ozimy oprac. S. Zawierucha, E. Narojek-Babula HL-0842 brak
231. Materiały do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin praca zbniorowa HL-0843 brak
232. Wpływ pielęgnacji na zachwaszczenie, wysokość i jakość plonu bulw ziemniaka Krystyna Zarzecka HL-0868 0860-4371
233. Plonowanie i jakość dwóch odmian lucerny w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych Marek Ćwintal HL-0869 brak
234. Elementy i układy elektroniczne red. Janusz Zarębski HL-0870 1644-1818
235. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Praca zbiorowa HL-0871 1733-7305
236. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno- Spożywczego Praca zbiorowa HL-0872 2083-5809
237. Wierchy Praca zbiorowa HL-0873 0137-6829
238. Acta Soicietatis Metheoriticae Polonorum praca zbiorowa HL-0874 2080-5497
239. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec Praca zbiorowa HL-0875 0860-1003
240. Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach Tadeusz Michalski HL-0876 brak
241. Uprawa i ochrona drzew praca zbiorowa HL-0877 978-83-923357-2-4
242. Uprawa i ochrona drzew M. Siewniak, M. Czekalski HL-0878 83-923357-1-6
243. Uprawa i ochrona drzew M. Siewniak, M. Czekalski HL-0879 83-911754-9-9
244. Uprawa i ochrona drzew M. Siewniak, M. Czekalski HL-0880 83-911754-8-0
245. Ochrona prawna drzew i krzewów według nowej ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku Wojciech Radecki HL-0881 83-911754-7-2
246. Uprawa i ochrona drew M. Siewniak, M. Czekalski HL-0882 83-911754-4-8
247. Mosty z biegiem rzek. Wisła. K.Dudek HM-2810 978-83-934160-1-1
248. Sezonowe rytmy przyrody S. Riabinin, Z. Jóźwik HM-2811
249. Pierwsza pomoc w łowisku Ł. Kempa. B. Szydło HM-2812 978-83-940270-8-7
250. Spacer po gminie Jabłonna J.Biegalska, T. Skwarzyńska HM-2827 978-83-939978-0-0----
251. J.A.Choiński Homo ignis-bakujące ogniwo (-the missing link) HM-2828 978-83-925991-6-6
252. Podróż w krainie mrówek B.Holldobler, E O. Wilson HM-2829 83-7180-601-9
253. Podróż w krainie mrówek B.Holldobler, E O. Wilson HM-2829 83-7180-601-9
254. Atlas grzybów M. Snowarski HM-2831 978-83-7552-0682
255. Królewskim traktem w dolinie rzeki Mełgiewka S.Jadczak HM-2832 978-83-87484-49-1
256. Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej J. Lisek HM-2833 978-83-89211-48-4
257. Nadleśnictwo Antonin-leśny kompleks promocyjny A. Całka, M. Frąckowiak, K. Moroz HM-2834 978-83-942932-1-5
258. Nadleśnictwo Kalisz 1010023920 HM-2835 M. Frąckowiak, K. Moroz
259. Nadleśnictwo Oborniki- leśny kompleks promocyjny N. Napierała- Rosik HM-2836 978-83-935170-3-9
260. Kartki z historii gminy Rzeczniów- tradycje i współczesność J.E. Perczak HM-2837 978-83-89084-75-0
261. Przyroda chroniona w artystycznym oku obiektywu brak HM-2838 978-83-938816-2-8
262. Las-bogate siedlisko roślin i zwierząt G. Szczepańczyk HM-2839 978-83-89390-56-1
263. Zaskoczony radością C.S.Lewis HM-2840 978-83-61989-36-3
264. Santiago de Łeba, Compostela, Rowerem od Bałtyku po Ocean J. Chyła, A. Drzycimski, T. Huzarek HM-2841 978-83-8127-677-1
265. Centrum dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 25 lat w służbie ochrony przyrody J.B. Parusel HM-2842 978-83-942550-5-3
266. Kartografia morska w stuleciu polskiej hydrografii j. Kijakowski HM-2843 brak
267. Obszary chronione zbiorników wód śródlądowych-aspekty przyrodnicze A. Pasztaleniec, A. Kolada HM-2844 978-83-60312-84-1
268. Album łowców pstrągów z lat 1945-1980 R. Kostecki HM-2845 978-83-7826-179-7
269. Nawałnica, Huragan stulecia z 11 sierpnia 2017 roku, jego skutki i praca przy usuwaniu K. Żmuda Trzebiatowski HM-2846 978-83-952791-1-9
270. Atlas of changes in the glaciers of Kaffioyra I. Sobota HM-2847 978-83-231-4527-1
271. Znane i nieznane. Rezydencje,ludzie i wydarzenia M.I.Kwiatkowska, M. Kwiatkowski, K. Wesołowski HM-2848 83-01-12224-1
272. Druga odsłona- Autobiografia Joan Collins HM-2849 83-7186-036-6
273. Lekcja stylu J. Kwaśniewska HM-2850 978-83-7513-628-9
274. Zabawne dania, szybko i smacznie brak HM-2851 978-83-7844-523-4
275. Przewodnik po świecie- ilustrowana encyklopedia geograficzna brak HM-2852 83-88243-05-5
276. Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej J. Maik HM-2853 978-83-921252-7-3
277. Szlak Jana III Sobieskiego J. Maik HM-2854 978-83-921252-7-3
278. Szlak Jana III Sobieskiego J. Maik HM-2855 978-83-921252-7-3
279. Ścieżka dydaktyczna Gołąb- Niebrzegów- Borysów T. J. Chmielewski, R. Plecha, R. Sawicki HM-2856 83-920699-0-0
280. Dolina Popradu A. Klimkowski HM-2857 978-954448-1-4
281. Nasze drzewa W. Strojny HM-2858 83-09-00548-2
282. Chełmskie. krajobrazy Z. Lubaszewski HM-2859 978-83-60371-47-3
283. Bóbr-pracowity mąciwoda W. Misiukiewicz HM-2860 978-83-7823-947-5
284. Zwykłe niezwykłe ziemi hrubieszowskiej M. Szymańska HM-2861 978-83-934240-0-9
285. Spalski Park Krajobrazowy brak HM-2862 978-83-62174-13-3
286. Sulejowski Park Krajobrazowy brak HM-2863 978-83-62174-11-9
287. Przedborski Park Krajobrazowy brak HM-2864 978-83-62174-12-6
288. Ptaki naszych lasów i ogrodów. Szczawin i okolice. B. Matusz HM-2865 987-83-950681-1-9
289. Kwiaty parku dworskiego w Porębie Wielkiej M. Stefanik HM-2866 978-83-946262-3-6
290. Przyroda Województwa Łódzkiego R. Sasiadek HM-2867 978*83-934396-2-1
291. Dwie rzeki N. Szczygiol HM-2868 978-83-66295-08-7
292. Wojna polsko-ruska D. Masłowska HM-2870 83-86735-87-2
293. Czarny wiatr C. Cussler i D. Cussler HM-2871 83-241-2305-9
294. Frankenstein M. Shelley HM-2873 0-486-41562-7
295. Łatwy krok do grobu B.Pronzini HM-2875 978-83-7470-066-5
296. Entropia nowy światopogląd J. Rifkin, T. howard HM-2876 978-83-63-60528-19-8
297. Spisek Akwitanii R. Ludlum HM-2878 83-207-1386-2
298. Spisek Akwitanii R. Ludlum HM-2879 83-207-1386-2
299. Amy numer siedem M. Kaye HM-2880 83-7157-425-8
300. Krew i stal-kraina martwej ziemi J. Łukawski HM-2881 9788379245840
301. Ostre cięcie D. Morrell HM-2882 83-7169-714-7
302. Pancerna wycieczka C. Forbes HM-2883 83-85100-44-X
303. Wiedźmikołaj T. Pratchett HM-2884 63-7337-629-4
304. Żona pilota A. Shreve HM-2885 83-7255-632-6
305. Niebo nad Maralal C.Hachfeld-Tapukai HM-2886 978-83-62252-30-5
306. Pod piracką flagą M. Crichton HM-2887 978-83-7659-169-8
307. Hannah Montana brak HM-2888 978-83-237-4108-4
308. Con Amore K. Berwińska HM-2889 83-86685-34-4
309. Zdążyć przed pierwszą gwiazdką K. Grochola HM-2890 83-911346-1-x
310. Piramidy T. Pratchett HM-2891 83-7337-065-x
311. Piekielni.pl-ludzie z piekła rodem brak HM-2892 978-83-7731-063-2
312. Świt Kambriddów G. Gortat HM-2893 83-7162-749-1
313. Dobry omen T. Pratchett, N. Gaiman HM-2894 83-7180-097-5
314. Piąty elefant T. Pratchett HM-2895 83-7469-377-0
315. Globalizacja-eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy S. Sassen HM-2896 978-83-233-2382-2
316. Trzeci świat Mateusza E. Przybylska HM-2897 83-87463-96-5
317. Opowieści mojej żony M. Żuławski HM-2898 9788375065596
318. Okruchy dnia J. Stępień HM-2899 976-63-89782-17-5
319. Okruchy dnia J. Stępień HM-2899 976-63-89782-17-5
320. Cienie na trawie K. Blixen HM-2901 83-7120-147-8
321. Tasmania C. Proctor HM-2902 83-7157-564-5
322. Wschody i achody księzyca Konwicki T. HM-2903 83-85083-06-5
323. Shock R. Cook HM-2904 0-425-18286-x
324. Księga zwariowanych różności T. Deary, M. Brown HM-2905 978-83-237-1914-4
325. Zagubieni- zagrożony gatunek C. Hapka HM-2906 83-241-2454-3
326. (Nie)umarli E. Maguire HM-2907 978-83-237-7562-1
327. Gra S. McBain HM-2908 83-241-0330-9
328. Wieża nadziei M. Sandemo HM-2909 83-7264-213-3
329. Historie z dreszczykiem-przeklęty zamek J. Farrell HM-2910 978-83-7989-868-8
330. Mężczyzna z kodem kreskowym J. Oparek HM-2911 83-7384-133-4
331. Zamek z piasku, który runął S.Larsson HM-2912 978-83-7554-127-4
332. Martwe tchnienie- historie z dreszczykiem J. Farell HM-2913 978-83-7989-856-5
333. Das Tor zur himmlischen Aussicht J. Trenhaile HM-2914 brak
334. Angelika A. Golon HM-2915 978-83-247-2321-8
335. Ciemnia G. Mesterton HM-2916 83-7359-189-3
336. Z podniesioną głową R. Drzazgowski HM-2917 978-83-7722-980-4
337. Niedoczarowany miecz L. watt-Evans HM-2918 83-87968-64-1
338. Przepowiednia dla Romanowów S. Berry HM-2919 978-83-89779-65-6
339. Czas zdrady T. clancy HM-2920 83-241-2331-8
340. Czas patriotów T. Clancy HM-2921 83-241-0251-5
341. Radość K. kingsbury, G. smalley HM-2923 978-83-7557-023-6
342. Nie licząc psa C. Willis HM-2924 83-7180-501-2
343. Państwo strachu M. Crichton HM-2926 83-241-2115-3
344. Płomień serca O. S. Card HM-2927 83-7337-319-5
345. Spotkanie K. Kingsbury, G. Smalley HM-2929 978-83-7557-027-4
346. Wieża zakładników MacLean Alistair HM-2930 83-7060-144-8
347. Śmierć na śniegu K. Staszewski HM-2931 978-83-930452-1-1
348. Gobi- Korpus VIII W.E.B Griffin HM-2932 83-87454-84-2
349. Bóg Nilu W. Smith HM-2933 83-7359-245-8
350. Wiedźma morska MacLean Alistair HM-2935 83-7060-102-2
351. Wiedźma morska MacLean Alistair HM-2935 83-7060-102-2
352. Psy z Rygi H. Mankel HM-2937 978-83-74414-227-4
353. Mistrz kaligrafii E. Docx HM-2938 83-7301-957-x
354. Dziewczyna w mieście Aniołów C. Yardley HM-2941 83-89371-71-5
355. Pokusa J. devereaux HM-2942 83-7157-411-88
356. Wicher Wolności Wacław Zagórski (Lech Grzybowski) HM-2946
357. Rok na Majorce A. K. Majewska HM-2947 978-83-7989-268-6
358. O miłości i innych demonach G. G. Marquez HM-2948 978-83-7495-194-4
359. Jedno życie A. Dąbrowska HM-2950 978-83-65838-38-4
360. Bonsai z roślin pokojowych H. Stahl, H. Ruger HM-2952 83-7073-292-5
361. Encyklopedia wiedzy i życia- Zachowanie się zwierząt J. Stidworthy HM-2953 83-85231-25-0
362. Cios, Szczelina H. Mankell HM-2956 978-83-7414-965-5
363. Czarny koktajl i inne opowiadania J. Carroll HM-2957 83-7120-681-x
364. Żołnierze grzechu A. ziemiański HM-2958 978-83-62478-15-6
365. Surowe Garcia Llovet Esther HM-2960 978-83-937572-0-6
366. Archipelag Khuruna J. T. Olejniczak HM-2961 978-83-7574-133-9
367. Kobieta znikąd B. Delinsky HM-2962 978-83-7391-688-3
368. Oblężenie T. Clancy HM-2963 978-83-241-3129-7
369. Królestwo C. Cussler HM-2964 978-83-241-5665-8
370. Szurmo J. C. Izzo HM-2966 978-83-7414-364-6
371. Jak będzie w niebie? Dom Yves Chauveau HM-2967 978-83-7502-281-0
372. Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg J. Le Carre HM-2968 83-241-1786-5
373. Surowe E. Garcia Llovet HM-2969 978-83-937572-0-6
374. Surowe E. g. Llevet HM-2970 978-83-937572-0-6
375. Surowe E. G. LLovet HM-2971 978-83-937572-0-6
376. Białe...niektóre tajemnice wychodzą na jaw Ch. Whitcomb HM-2973 83-89344-21-1
377. Wódz mimo woli L.Watt- Evans HM-2975 83-89004-14-3
378. Tancerze wodni T. Gamble HM-2976 83-7391-230-4
379. Poradnik dla zawierających umowę o pracę G. Zdziennicka-Kaczocha HM-2977 978-83-9355029-4-3
380. Encyklopedia Audiowizualna Britannica R. Falewicz HM-2979 83-60563-05-5
381. Szkolny słownik ortograficzny J. i L. Malczewscy HM-2980 83-7066-021-5
382. Powietrze, światło, woda J. Gaff HM-2981 0-86-272-563-1
383. Pocahontas M. Fabianowska HM-2982 83-71-23-227-6
384. Słowik J. Ch. Andersen HM-2983 83-7117-696-1
385. Centralna prasa Polski podziemnej K. Sacewicz HM-2984 978-83-7629-106-2
386. Sto razy głową w mur J. P. Ramotowski HM-2985 978-83-7629-563-3
387. Twoje życie-o życiu rodzinie małżeństwie płciowości i miłości K. Meissner OSB HM-2995 83-85203-02-8
388. T. A. Edison A. Sproule HM-2996 83-07-02265-7
389. Aleksander Fleming B. Birch HM-2997 83-07-02274-6
390. Aleksander Fleming B. Birch HM-2997 83-07-02274-6
391. Aleksander Graham Bell M. Pollard HM-2999 83-07-02271-1
392. Karol Darwin A. Sproule HM-3000 83-07-02264-9 2023-03-30
393. Thomas Alva Edison A. Sproule HM-3001 83-07-02265-7
394. Guglielmo Marconi B. Birch HM-3002 83-07-02270-3
395. James Watt A. Sproule HM-3003 83-07-02284-3
396. 01-01-00 R. J. Pineiro HM-3004 83-87454-47-8
397. Czarny róg A.J.Quinnell HM-3005 83-85593-85-3
398. Dekret T. Clancy HM-3006 83-87454-04-4
399. Dekret T. Clancy HM-3007 83-87454-04-4
400. Dekret T. Clancy HM-3008 83-87454-04-4
401. Odcienie codzienności Szyszkowsak Maria HM-3009 978-83-61062-20-2
402. Klejnoty Jasnej Góry J. samek, J. Zbudniewek HM-3010 brak
403. Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły A. Faber, E. Mazlish HM-3012 978-83-7278-301-5
404. Etyka P. Vardy, P. Grosch HM-3013 83-7150-059-9
405. Resocjalizacja K. Pospiszyl HM-3015 brak
406. Tyskie vademecum piwa M. Jackson HM-3016 978-83-7495-347-4
407. Alkoholizm-grzech czy choroba W. Osiatyński HM-3017 83-207-1785-x
408. Intuicja jej siła i słabość D. G. Myers HM-3019 83-920207-1-5
409. Rozmowa, która pomaga K. Geldard, D. Geldard HM-3020 83-89574-32-2
410. Jak łatwo i skutecznie uczyć się języków obcych Z. Brześkiewicz HM-3022 83-7377-162-x
411. die Palette der Polnischen geschmacke P. Bikont HM-3023 978-83-62107-26-1
412. Takie one są-poradnik dla facetów dr Marek HM-3024 9788378-052227
413. Co zrobić w lesie, gdy... E. Marszałek HM-3025 978-83-63895-36-5
414. Wszystko o Bożym Narodzeniu P. Szulc HM-3026 978-83-8077-001-0
415. O zakochanych psach i zazdrosnych małpach M. Bekoff HM-3027 978-83-240-1310-4
416. Wykłady i szkice z logiki ogólnej T. Kwiatkowski HM-3034 83-277-1859-4
417. Między praktyką a teorią wychowania T. E. Dąbrowska, B. Wojciechowska- Charlak HM-3035 83-227-0851-3
418. Reklama J. Lux, A. Michalska-Kobiela HM-3036 83-7232-233-3
419. Makroekonomia teoria, funkcjonowanie i polityka R.E.Hall, J.B. Taylor HM-3037 83-01-11677-3
420. Zintegrowana terapia krótkoteminowa. Podejście poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczne i neurobehawioralne. Preston John HM-3038 83-60083-47-9
421. Postępowanie admininstracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowo-administracyjne Z. R. Kmiecik HM-3039 978-83-264-1395-7
422. Poetyka-wstęp do teorii dzieła literackiego A. Kulawik HM-3040 83-901380-8-5
423. Nowy leksykon ekonomiczny T. Orłowski HM-3041 83-87988-00-6
424. Nauka o organizacji B. Kożuch HM-3043 978-83-7556-037-4
425. Disco Linguam Latinam N. Ter-Grigorian HM-3044 83-7017-899-5
426. Pedagogika Z. kwieciński, B. Sliwerski HM-3046 83-01-14055-0
427. Pedagogika Z. kwieciński, B. Śliwerski HM-3047 83-01-14133-6
428. Córki księżniczki Sułtany J. Sasson HM-3048 83-88087-97-5
429. Cukiernia pod Amorem M. Gutowska- Adamczyk HM-3049 978-83-01-16953-4
430. Cukiernia pod Amorem M. Gutowska- Adamczyk HM-3049 978-83-01-16953-4
431. Pamiętajcie o ogrodach J. Kofta HM-3050 83-07-02105-7
432. Kartki wyrwane z życiorysu T. Sieńko HM-3051 978-83-89464-96-5
433. Lapidarium R. Kapuściński HM-3052 978-83-07-03104-0
434. Kamil Durczok Wygrać życie P. Mucharski HM-3053 9788324005147
435. Villas- nic przecież nie mam do ukrycia I. Michalewicz, J. Danilewicz HM-3054 978-83-7799-068-1
436. Być córką gwiazdy Chloe Rayban HM-3055 978-83-241-2888-4
437. Arytmetyka gospodarcza O. Juchnowicz HM-3063 83-87160-06-7
438. Prawo administracyjne red. Z. Niewiadomski HM-3066 978-7620-194-8
439. Wstęp do ekonomii B. Czarny HM-3067 83-208-1612-2
440. Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy A. Kurnatowska- red. HM-3068 83-01-12210-2
441. Media i ludzie. B. Reeves, C. Nass HM-3069 83-06-02801-5
442. Marketing podręcznik europejski P. Kotler, g. Armstrong HM-3071 83-208-1358-1
443. Prawo dla ekonomistów Filipowicz A. HM-3074 83-89051-00-1
444. Etyka menedżera-społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa M. Rybak HM-3075 83-07-1-14314-2
445. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce P. Marosta HM-3077 83-227-2249-4
446. Kompendium wiedzy o socjologii A. Bremond, J. F. Couet, A. Davie HM-3080 978-83-01-14702-0
447. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej W. Okoń HM-3081 83-86770-21-x 2022-12-20
448. Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia R. Andrzejczuk HM-3082 83-7306-194-0
449. Elementy prawa dla ekonomistów W. Siuda HM-3083 83-913775-2-0
450. Ubezpieczenie społeczne W. Muszalski HM-3084 83-01-14220-0
451. Marketing usług turystycznych A. Panasiuk HM-3086 83-01-14517-x
452. Przedsiębiorczość internetowa M. Łoboda HM-3088 83-922671-0-9
453. Media i komunikowanie masowe T. Goban-Glas HM-3090 83-01-12707-4
454. Wprowadzenie do socjologii B. Szacka HM-3091 83-88164-66-x
455. Leksykon wiedzy o świecie M. Eddbauer HM-3092 83-7173-521-x
456. Mały leksykon systemów politycznych T. Goduń HM-3093 83-7151-440-9
457. Sektor finansów publicznych w Polsce C. kosikowski HM-3094 83-7416-589-8
458. Mój pierwszy slownik frazeologiczny L. Szary HM-3097 978-83-7517-368-0
459. Bohater zrób to sam! brak HM-3098 brak
460. Po nitce do kłębka M. Makowska-Madaj HM-3100 978-83-7610-437-9
461. Zamki Piotr Górajec HM-3101 978-2-8302-2849-2
462. Miedzy ideologią a socjotechniką Semczyszyn Magdalena, Syrnyk Jarosław HM-3102 978-83-7629-638-8
463. Morza i oceany A. Bieńkowska HM-3103 978-2-8302-2639-3
464. Wynalazki A. Bieńkowska HM-3104 978-2-8302-2626-3
465. Na drzewie! W stawie! j. Lobb HM-3105 83-7423-462-8
466. Smak zdarzeń J. stępień HM-3106 83-88353-66-7
467. Redecz Krukowy i okolice- kraina prastara J. Borkowski HM-3108 978-930614-5-7
468. Szablony projektantki brak HM-3110 brak
469. Bajka dla młodszego kolegi brak HM-3111 brak
470. Bajka dla młodszego kolegi brak HM-3112 brak
471. Bajka dla młodszego kolegi brak HM-3113 brak
472. Archeologia N. moloney HM-3114 83-7066-679-5
473. Kino D. Parkinson HM-3116 83-7066-685-x
474. Ja-człowiek D. Glover HM-3117 83-7066-688-4
475. Suma wszystkich smutków J. Stevens HM-3120 83-89278-56-1 2023-03-03
476. Zakochana cheerleaderka K. Scott HM-3122 978-83-240-1198-8
477. MacGregor Rebelia Roberts Nora HM-3123 978-83-238-6061-7
478. Marzenia Sandry K. M. Gałek HM-3124 978-83-7384-654-8
479. Wybór nowel B. Prus HM-3130 978-83-7327-194-4
480. Lassie, wróć! E. Knight HM-3132 83-10-07734-3
481. Amy na czacie M. Hooper HM-3133 978-247-0775-1
482. Ale jazda! Życie pod napięciem. R. Szymkowiak , A. Maniura HM-3134 978-83-7505-139-1
483. Magiczne drzewo A. Maleszka HM-3135 978-83-240-3333-1
484. Kapitan Cook A. MacLean HM-3137 brak
485. Spadaj, mięczaku! A. Ladiges HM-3138 978-83-04-04980-2
486. Nie dla mięczaków M. Szwaja HM-3139 978-83-7782-000-1
487. Tajemniczy ogród F.. H. Burnett HM-3140 978-83-7437-410-1
488. W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicz HM-3144 83-06-01517-7
489. 5 Przygód detektywa Konopki J. Domagalik HM-3146 83-10-07566-9
490. Pinokio C. Collodi HM-3148 978-83-11-13134-7
491. W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicz HM-3149 83-03-03409-x
492. Awantura o Basię K. Makuszyński HM-3150 83-85311-68-8
493. Emil z Smalandii, Lotta z ulicy awanturników A. Lindgren HM-3153 978-83-61174-04-2
494. Kryptonim Kamiński Łukasz, Waligóra Grzegorz HM-3154 978-83-60464-63-2
495. Książka poniekąd kucharska J. Chmielewska HM-3156 83-89371-19-7
496. Wielka księga złotych bajek Pr. zbiorowa HM-3158 978-7711-303-5
497. Pracownik roku brak HM-3165 7-9788323747345
498. Na pokładzie wielkich XVIII-wiecznych żaglowców P.H. Strater HM-3166 83-7023-309-0
499. W Pompejach brak HM-3167 83-7023-120-9
500. Dzieje Sejmu Polskiego Bardach Juliusz i inni HM-3168 83-7059-293-7
501. W epoce wielkich odkryć geograficznych brak HM-3170 83-7023-120-9
502. Od Piasta do Kadłubka M. Celwiński, B. kasza HM-3171 83-7023-284-1
503. Od Renesansu do Oświecenia G. Caselli HM-3172 83-7023-120-9
504. Od Renesansu do Oświecenia G. Caselli HM-3172 83-7023-120-9
505. Hebrajczycy P. Conolly HM-3174 83-7023-120-9
506. W Cesarstwie Rzymskim P. Miquel, Y. Le Gall HM-3175 83-7023-120-9
507. W czasach rycerzy i miast warownych P. Miquel, P. Probst HM-3176 83-7023-120-9
508. W antycznej Grecji P. Miquel, P. Probst HM-3177 83-7023-120-9
509. Odkrywanie Ameryki P. Paraire, M. Welply HM-3178 83-7023-120-9
510. Historia armii rzymskiej P. Conolly HM-3180 83-7023-120-9
511. W czasach starożytnych Egipcjan P. Miquel, P. Probst HM-3181 83-7023-120-9
512. W czasach pierwszych cywilizacji P. Restellini, G. Caselli HM-3182 83-7023-120-9
513. W czasch Majów, Azteków i Inków L.R.Nougler, P. Jourbert HM-3183 83-7023-120-9
514. W czasach Galów L.R. Nougler, P. Brochard HM-3185 83-7023-120-9
515. Ranek, południe, noc Sidney Sheldon HM-7471 83-86868-71-6
516. Krwawa linia Sidney Sheldon HM-7472 83-7075-452-X
517. Port macierzysty Nora Roberts HM-7473 83-7169-818-6
518. Jak mogę byc jednocześnie detektywem i niańką? Linda Bailey HM-7481 978-83-7435-191-1
519. Horacy i zawodna kobieca intuicja Szulc Agata HM-7482 83-245-0567-9
520. Koncert dla zakochanych Bette Headapohl HM-7483 83-7157-616-1
521. Nigdy nie mów nigdy Stevens Jackie HM-7484 83-89278-04-9
522. Jak Mieszko przegrał z fokami? Szulc Agata HM-7485 83-245-0566-0
523. Próba zejścia na złą drogę Szulc Agata HM-7486 83-245-0568-7
524. Sekty-religijny supermarket E. Kosińska. M. Gajewski HM-7487 83-88725-00-9
525. Podarunek Danielle Steel HM-7488 83-7227-949-7
526. Wielka wygrana J. Garwood HM-7489 83-7157-469-X
527. Miętuski i komórka miłości P. Schroder HM-7490 978-83-7435-817-0
528. Bądź moją Julią P. Marvell HM-7491 83-89278-28-6
529. Ściąga z historii powszechnej Władysław Skarbek HM-7536 83-7250-061-4
530. Ściąga z historii powszechnej Skarbek W. HM-7537 83-7250-066-5
531. Vademecum gimnazjalisty-geografia P. Libner, G. Stefaniak, P. Władykowski HM-7538 83-86075-89-9
532. Geografia vademecum gimnazjalisty Lupa L. HM-7539 83-88468-70-7
533. Raymond Handler- biografia T. Hiney HM-7540 83-7255-450-1
534. Napij się z diabłem Jack Higgins HM-7577 83-7186-084-6
535. Dom zagubionych dusz F.G.Cottam HM-7578 978-83-241-3004-7
536. Objawienie Didier van Cauwelaert HM-7579 83-08-03824-7
537. Skrzywdzona Cathy Glass HM-7580 978-83-7575-785-9
538. Buszująccy w zbożu J.D. Salinger HM-7581 83-207-1536-9
539. Arka Noego M. Fredriksson HM-7582 83-7227-444-4
540. Kochaj bliźniego E. M. Remarque HM-7583 83-07-02512-5
541. Coś niebieskiego Emily Griffin HM-7584 978-83-7515-086-5
542. Z piekła do nieba Merlin Carothers HM-7585 978-83-65349-53-8
543. Bruce Sprinsteen- tłumaczenie utworów Polak Zgaiński HM-7586 83-85365-02-8
544. Słońce ma dziewięć promieni G. sander HM-7587 83-7227-634-x
545. Szept wspomnień M. Venturi HM-7588 83-7132-510-x
546. 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce Zawadzki J. HM-7589 83-7311-265-0
547. Angielski dla początkujących i średniozaawansowanych komitet redakcyjny HM-7590 978-83-7993-009-8
548. ECDL na skróty Żarowska, Węglarz HM-7591 978-83-01-16111-8
549. Ziarno w żyznej glebie Tessa Barclay HM-8856 8371692943 2023-05-12
550. podróż teo Catherine Clement HM-8867 83-86821-80-9
551. Fascynujące podróże gwiazd ... i moje Agnieszka Perepeczko HM-8886 83-7311-821-7
552. Leki autonomicznego układu nerwowego Zbigniew roliński HM-8956 83-86761-76-8 2023-05-26
553. Leki autonomicznego układu nerwowego Zbigniew roliński HM-8956 83-86761-76-8 2023-05-26
554. Rachunkowość zarządcza W. Gabrusewicz HM-8957 83-208-1240-2
555. Leki osrodkowego układu nerwowego Roliński Z. HM-8958 83-7259-026-5
556. Ekonomia Kamerschen, McKenzie, Nardinelli HM-8959 83-00-03545-1
557. Miasta stolice regionów komitet redakcyjny HM-8960 978-83-7402-221-7
558. Inny świat Gustaw Herling-Grudziński HM-9283 83-08-03230-3
559. Piekło siedemnastolatki-byłam dziewczyną narkomana Barbara Samson HM-9284 83-7183-059-9
560. Samorządowa biblioteka publiczna Jan Burakowski HM-9285 83-85778-30-6
561. Żelazne tematy w pytaniach i odpowiedziach- biologia wojciech Bocheński HM-9286 83-902240-1-1
562. Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek publicznych Turowska Teresa HM-9287 83-7009-252-7
563. Nie dla mnie miłość Margit Sandemo HM-9288 83-85841-65-2
564. Rodzina i dom Teresa Kibalenko HM-9289 83-202-0060-1
565. Robaki u dzieci Aleksy Pytel HM-9290 83-200-0409-8
566. Sercowa choroba J. Stuhr HM-9291 83-07-02263-0
567. Mechanika ośrodków siatkowych H. Frąckiewicz HM-9292 brak
568. Zioła w doniczkach Piotr Metera HM-9293 83-202-0319-8
569. Narkotyki w Polsce- mity i rzeczywistość E. Korpetta, E. Szmert-Sisicka HM-9294 83-7255-479-x
570. W 80 dni dookoła świata Juliusz Verne HM-9295 978-83-7517-125-9
571. Kopalnie króla Salomona H. Rider Haggard HM-9296 83-216-0561-3
572. Za drzwiami bibliotek Jadwiga Kołodziejska HM-9297 83-7009-194-6
573. Gra o tron George R.R. Martin HM-9298 9788372983701
574. Opowiadania Gogol Mikołaj HM-9299 83-07-01005-5
575. Tutanchamon i skarby jego grobowca Izydor Katznelson HM-9300 83-85004-36-x
576. Marta Orzeszkowa Eliza HM-9301 brak
577. Dworek w Miłosnej Olejnik Agnieszka HM-9412 978-83-8075-639-7
578. Dworek w Miłosnej Olejnik Agnieszka HM-9412 978-83-8075-639-7
579. Pod słońcem.Listy Bruce Chatwin HM-9518 978-83-7799-846-5
580. Na wyżynach M. Rodziewiczówna HM-9519 83-85342-17-1
581. Jedyna miłość Guy de Maupassant HM-9520 83-85000-44-5
582. Kosmiczna heca czyli na Wiridii Ewa Barańska HM-9521 83-85844-65-1
583. Sława i chwała Jarosław Iwaszkiewicz HM-9522 83-06-01905-9
584. Sąsiadka, szepczący wiatr, Kryptonim kawki, Płonące Echo B.Delinsky, F. Forsyth, K. Follet, L. Child8 HM-9523 83-88243-73-x
585. Wyspa snów Erin Pizzey HM-9524 83-7082-484-6
586. Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów S. Baran, R. Turski HM-9525 83-86761-08-3 2023-06-20
587. ...jak my ich nienawidzimy Arkadiusz Kutkowski HM-9526 978-83-7629-945-7
588. Fenomen dr Ackermana w leczeniu Zbigniew D. Waslewski HM-9527 83-915740-0-8
589. Żebracy nie mają wyboru Kress Nancy HM-9999
590. Żebracy nie mają wyboru Kress Nancy HM-9999
591. Żebracy nie mają wyboru Kress Nancy HM-9999
592. Żebracy nie mają wyboru Kress Nancy HM-9999
593. Żebracy nie mają wyboru Kress Nancy HM-9999
594. Żebracy nie mają wyboru Kress Nancy HM-9999
596. Nad wodą wielką i czystą M. Warneńska HN-0022 brak
597. Utwory ostatnie Jarosław Iwaszkiewicz HN-0023 83-07-00405-5
598. Szatański wirus Alistair MaClean HN-0024 83-7060-230-4
599. Będziemy rodzicami B. Nees- Delaval HN-0025 83-7200-683-0
600. Dziedzicto Judith Michael HN-0030 83-7082-752-7
601. Degradacja ochrona i rekultywaja gleb Baran S, Turski R. HN-0031 83-86761-48-2 2023-06-23
602. Dziedzictwo Judith Michael HN-0032 83-7082-805-1
603. Dzieje upraw i roślin leczniczych Marian Nowiński HN-0033 83-09-00147-9
604. Kosice- kulturne pamiatky Alexander Fricky HN-0034 brak
605. Nizke Tatry Miroslav Kukacka HN-0035 brak
606. Kosice Ladislav Rozman HN-0036 brak
607. Dźwignięty z ruin Zamek Królewski w Warszawie Piotr Osiejuk red. HN-0037 brak
608. Inżynieria rolnicza. Osiągnięcia i perspektywy. A. Kusz, M.Bzowska-Bakalarz HN-0092 brak
609. Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej L. Ryszkowski, A.Kędziora HN-0093 83-89887-26-6-
610. Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi M.Gutra-Korycka, A.Kędziora HN-0094 83-89887-57-6
611. Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych S. Radwan, R. Kornijow HN-0095 83-227-1504-8
612. Zużycie wody przez dęby w siedlisku lasu wilgotnego Andrzej Boczoń HN-0115 086-7816
613. Badania nad warunkami wzrostu i plonowaniem buraka cukrowego przy zastosowaniu zróżnicowanych technologii uprawy Lesław Zimny HN-0116 0867-1427
614. Rośliny doniczkowe w mieszkaniu K. Mynett HN-0117 83-00-02496-4
615. Moja działka A. Mika HN-0118 brak
616. Moja działka J. Marcinkowski HN-0119 brak
617. Sad przy domu Szczepan A. Pieniążek HN-0120 83-09-01404-x
618. Kieszonkowa encyklopedia dla krzyżówkowiczów F. Leki, M. Piekarski HN-0121 83-85516-24-7
619. Pieczarka K. SZudyga HN-0122 83-09-00655-1
620. Uprawa warzyw pod szkłem i folią J. Sierkowski HN-0123 83-09-00782-5
621. Niezbędnik grzybiarza H. Biskupski, M. Kijanowska HN-0138 0867-8723-24
622. Drewniane budowle w ogrodzie E. Heide HN-0139 83-7200-229-0
623. Mały slownik biologiczny kom. red. HN-0140 brak
624. Róże na działce J. Grąbczewska HN-0141 brak
625. Na oknie kwitną cytryny S.A. Pieniążek HN-0142 83-09-00652-7
626. Rok na działce D.Haas, Z. Kawecki, J. Marcinkowski HN-0143 83-09-00059-6
627. Kanon krajoznawczy województwa mazowieckiego Bijak Szymon, Wojtyra Natalia, red. HN-0148 978-83-65912-17-6
628. Jajko z niespodzianką A. Krakowiak-Kondracka HN-0149 978-83-08-05340-9
629. Wygrać życie L. Peyton Roberts HN-0151 83-88455-86-9
630. Kamienne drzwi S. Mleko HN-0153 978-83-7259-157-9
631. Kamienne drzwi S. Mleko HN-0154 978-83-7259-157-9
632. Wachlarz : monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943 Chlebowski Cezary HN-0155 brak
633. Kamienne drzwi S. mleko HN-0156 978-83-7259-157-9
634. Telefon od anioła G. Musso HN-0158 978-83-7659-839-0
635. Modlitwa nieznajomej Bunn Davis HN-0160 978-83-7516-586-9
636. Wdówki futbolowe K. Macios HN-0161 978-83-240-1700-3
637. Ojciec Eliasz czas apokalipsy M. D. O'Brien HN-0163 978-83-7595-083-0
638. Czołem żołnierze! : ludzie w mundurach na szlaku pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski Burek Krzysztof, Kępa Zbigniew, Stępkowski Krzysztof HN-0169 83-918798-7-9
639. Bioloogia repetytorium do matury P. Golinowski HN-0170 83-86075-67-8
640. #SZEFOWA Najseksowniejszy prezes świata S. Amoruso HN-0171 978-83-280-1207-3
641. Biologia komórka metabolizm komórkowy B. Bukała HN-0172 83-7267-128-1
642. Chemia- repetytorium dla kandydatów na studia D. Witkowski, J. S. Witkowski HN-0173 978-83-930942-4-0
643. Chemia vademecum maturalne S. Hejwowska HN-0174 83-7461-299-1
644. Poradnik wynalazcy A. Pyrża978-83-913279-31 HN-0286 978-83-913279-3-1
645. Procesy transportu membranowego substancji i ich fizyczne implikacje M. Kargol HN-0287 978-83-923721-1-0
646. Wpływ przemysłu koksochemicznego na podatność magnetyczną gleb oraz zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich w glebach M. Rachwał, Z. Strzyszcz HN-0288 978-83-60877-76-0
647. Optymalna technologia pozyskiwania nasion rzepaku B. Szot, M. Szpryngiel HN-0289 83-901-426-5-1
648. Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego A. Świerszcz HN-0290 978-83-61982-01-2
649. Rzepak zbiór suszenie przechowywanie J. Tys HN-0291 83-89969-50-5
650. Kukurydza cukrowa M. szymanek, B. Dobrzański HN-0292 83-89969-45-9
651. Białe gronostaje kom.red. HN-0293 978-83-924358-6-0 2023-09-04
652. Rzepak. Z pola do baku I. jackowska HN-0294 83-09-01781-2
653. Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych maszyny i przeróbka surowców E. Krasowski HN-0295 978-83-930665-9-9
654. Uwarunkowania ochrony różnorodnośi biologicznej i krajobrazowej L. Ryszkowskiego, S. Bałazego HN-0355 83-85274-43-x
655. Ksiądz Jan Mazur lubelski Brat Albert Mieczkowski A. HN-0386 978-83-7270-677-8
656. Kamienne drzwi S. mleko HN-0388 978-83-7259-157-9
657. Kamienne drzwi S. Mleko HN-0389 978-83-7259-157-9
658. Harry Potter i insygnia śmierci J. K. Rowling HN-0390 978-83-7278-281-6
659. Harry Potter i insygnia śmierci J. K. Rowling HN-0390 978-83-7278-281-6
660. W pustyni i w puszczy H. sienkiewicz HN-0392 83-05-12877-6
661. Kamienne drzwi S. Mleko HN-0393 978-83-7259-157-9
662. Transfer wiedzy do praktyki rolniczej J. Grudek HN-0394 83-89969-85-8
663. Jak być piękną na co dzień Rudowska I. HN-0451 83-200-1501-4
664. Międzynarodowa ochrona praw dziecka J> M. Śnieciński HN-0452 83-86770-23-6
665. Mały atlas anatomiczny Sylwanowicz W. HN-0453 83-200-0603-1
666. Zabiłem Rasputina Puryszkiewicz HN-0454 83-85199-19-5
667. Tajemnice buddyjskich mnichów E. wiekiera HN-0455 83-08-01580-8
668. Opowiadania Iwaszkiewicz J. HN-0456 83-07-00161-7
669. Komedia ludzka Balzac HN-0457 brak
670. Baryłeczka i inne opowiadania Guy de Moupassant HN-0458 brak
671. Hamlet Szekspir W. HN-0459 brak
672. Informator Ogrodniczy 1969 H. Dargiewicz HN-0461 brak
673. Metodologia nauk empirycznych-12 wykładów S. Pabis HN-0462 978-83-7365-124-1
674. Metodologia nauk empirycznych 12 wykładów S. Pabis HN-0463 978-83-7365-124-1
675. Biopaliwa i smary ekologiczne W. Piekarski HN-0464 83-89503-75-1
676. Motoryzacyjne skażenie środowiska W. Piekarski HN-0465 83-89503-74-3
677. Betonowe silosy na kiszonki S. kobielak, E. hutnik, G. Mądry HN-0466 978-83-7125-167-2
678. Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia W. poczta HN-0467 978-83-7160-884-1
679. Podstawy technologii maszyn cz. Rzeźnik, P. Rybacki HN-0468 978-83-7160-854-4
680. Możliwości rekultywacji i wykorzystania rolniczego gruntów pogórniczych W/. spychalski HN-0469 978-83-7160-839-1
681. Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym J. Wojdalski HN-0470 83-003156-1
682. Mleko Stanisław Kamienne drzwi HN-0545 978-83-7259-157-9
683. S. Mleko Kamienne drzwi HN-0546 978-83-7259-157-9
684. S. Mleko Kamienne drzwi HN-0547 978-83-7259-157-9
685. S. Mleko Kamienne drzwi HN-0548 978-83-7259-157-9
686. Kamienne drzwi S. Mleko HN-0549 978-83-7259-157--9
687. ABC BHP Informator dla pracodawców J. chojnicki, G. Jarosiewicz HN-0550 brak
688. Podręczny słownik polsko-niemiecki A. Bzdęga, J. Chodera, S. Kubica HN-0551 brak
689. Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie A. Krzykwa HN-0552 83-910194-2-x
690. Problemy rynku pracy wnioski i rekomendacje w badaniach i analizach WUP w Lublinie M. Niebylski HN-0553 978-83-63826-54-3
691. Elementy informatyki dla uczniów szkół podstawowych M. Rocki HN-0638 83-85558-77-2
692. Dzieła wszystkie Ody i epody Kwintus Horacjusz Flakkus HN-0639 83-04-01885-3
693. Sława i chwała Iwaszkiewicz J. HN-0640 83-06-01905-9
694. Katarzyna Juliette Benzoni HN-0641 83-901165-9-6
695. Katarzyna Juliette Benzoni HN-0641 83-901165-9-6
696. Katarzyna J. Benzoni HN-0643 85-901165-4-5
697. Klub Mefista T. Gerritsen HN-0645 978-83-73259-587-3
698. Piękni dwudziestoletni M. Hłasko HN-0646 83-7001-248-5
699. Wśród poetów Wyka Kazimierz HN-0647 83-08-030013-0
700. Święty alchemik Mark Frutkin HN-0653 978-83-7469-446-9
701. Zamknięte oczy Z. Bystrzycka HN-0654 brak
702. Ukryte skarby Nora Roberts HN-0655 83-7082-926-0
703. Zoologia S. Chudoba HN-0722 83-01-02685-5
704. Historia Polski do roku 1795 H. samsonowicz HN-0723 brak
705. Dzieła wybrane Jan Parandowski HN-0724 brak
706. Dzieła wybrane Parandowski Jan HN-0725 brak
707. Współczesna literatura polska Feldman W. HN-0726 83-08-01276-0
708. Życie zwierząt- ptaki A. Brehm HN-0727 brak
709. Życie zwierząt-ssaki A. Brehm HN-0728 brak
710. Zwycięzca Patricia St. John HN-0968 83-7146-045-7
711. Szkoła dla blondynek Kieran Scott HN-0970 83-240-0695-8
712. Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki Z. Jarosiński HN-0972 brak
713. Poppy Rosie Rushton HN-0974 83-87498-20-3
714. Szalone lato z tatą Jean Ure HN-0975 978-83-60010-44-0
715. Bracia lwie serce Astrid Lindgren HN-0977 978-8310106131
716. Północ Jacqueline Wilson HN-0980 978-83-7278-288-5
717. Impreza musi trwać Kate Brian HN-0981 978-83-240-1413-2
718. Filip Szalony Lech M. Jakób HN-0982 83-88109-84-1
719. Ciemne lustra Janusz Cyran HN-0984 83-60505-18-7
720. Ziele na kraterze Melchior Wańkowicz HN-0986 brak
721. Węże w raju Alicia Gimenez- Bartlett HN-0988 978-83-7392-266-2
722. Ania z Zielonego Wzgórza L.M.Montgomery HN-0990 83-87498-10-8
723. Przygody Meliklesa Greka Witold Makowiecki HN-0991 83-10-08427-7
724. Władca Pierścieni- powrót króla J.R.R. tolkien HN-0993 978-8371-502-439
725. Krótsze od najkrótszych Ks. Eugeniusz Burzyk HN-0994 83-7318-284-5
726. Zemsta Aleksander Fredro HN-0995 83-7327-260-7
727. Rodzina i dom I. Kornatowska HN-1000 brak 2023-10-03
728. Nasza Szkapa Maria Konopnicka HN-1001 brak
729. Janko Muzykant H. sienkiewicz HN-1002 brak
730. Kuchnia litewska Biruta Markuza HN-1003 83-86257-16-4
731. Zauroczenie Margit Sandemo HN-1017 83-900452-1-4
732. Polowanie na czarownice Margit Sandemo HN-1018 brak
733. Otchłań Margit Sandemo HN-1019 brak
734. Tęsknota Sandemo Margit HN-1020 brak
735. Kamienne tablice Wojciech Żukrowski HN-1021 83-95-11074-5
736. Jeden rok Jurij German HN-1022 brak
737. Piórkiem flaminga. Nieśmiały narzeczony Wojciech Żukrowski HN-1023 brak
738. Kto jest kim w Lublinie-1991 praca zbiorowa HN-1024 83-0003-589-3
739. Doktorzy Erich Segal HN-1025 83-7083-021-8
740. I usłyszeliśmy grzmot John Oliwer Killens HN-1026 brak
741. Udane wypieki Ciasta kruche kom.red. HN-1042 brak
742. Kluski na 61 sposobów kom. red. HN-1043 brak
743. Przekąski zimne i gorące B. Bytnerowiczowa HN-1044 brak
744. Tortilla u Sancho Pansy J. Pałecka, O. Sobański HN-1046 brak
745. Kuchnia jarska D. Szepietowski HN-1047 brak
746. Kolacje na cały rok Sabina Witkowska HN-1048 brak
747. Napoje domowe Z. Zawistowska HN-1049 brak
748. Kuchnia białoruska praca zbiorowa HN-1051 83-09-00854-6
749. Domowe pieczywo 45 przepisów kom. red HN-1053 brak
750. Ciasta francuskie kom. red. HN-1054 brak
751. Ziemniaki na 61 sposobów kom. red. HN-1056 brak
752. Ciasta czekoladowe z miodem brak HN-1058 brak
753. Chrześcijaństwo i sens życia Kuczyński Janusz HN-1059
754. Sałatki na 45 sposobów kom. red. HN-1061 brak
755. Ciasta ucierane- udane wypieki kom. red. HN-1062 brak
756. Smaczne potrawy z mąki i kaszy K. Pyszkowska HN-1078 83-209-0675-x
757. Kuchnia holenderska Z. i J. Żyliczowie HN-1079 83-225-0047-5
758. Warzywa dyniowate H. Strzelecka HN-1080 83-225-0148-x
759. Potrawy z drobiu K. Hebda HN-1081 83-225-0050-5
760. Desery i napoje w naszej kuchni Anna Szczepańska HN-1082 83-209-0214-2
761. Sąd Ostateczny Sidney Sheldon HN-1083 83-7082-208-8
762. Zioła i przyprawy mojej kuchni Biruta Markuza-Bieniecka HN-1084 83-225-0060-2
763. Dziekie bieszczady-przewodnik Jacek Szarek, Grzegorz Sitko HN-1723 978-83-60234-35-1
764. Jak wygrać przyjaźń- instrukcja obsługi Marek Dziewiecki HN-1724 83-7168-803-2
765. Pieszczochy losu Jacek Dąbała HN-1725 83-06-02625-4
766. Miłość a świat kultury zachodniej Denis de Rougemont HN-1726 83-211-1240-4
767. Wielkie muzea Lucia Mannini HN-1727 978-83-60688-45-8
768. W poszukiwaniu utraconego sensu Adam Michnik HN-1728 978-83-60046-84-5
769. Kwiat pustyni W. dirie. C Miller HN-1729 83-7227-280-8
770. Mozna żegnać się wiele razy David Servan-Schreiber HN-1730 978-83-7659-619-8
771. Zwiedzam wszechświat Bolesław Leśmian HN-1731 978-83-247-0340-1
772. Wenecja nowy praktyczny przewodnik Vittorio Serra HN-1732 88-7204-355-7
773. W poszukiwaniu Boga Paul Johnson HN-1733 83-7129-562-4
774. Dom duchów Isabel Allende HN-1734 83-7200-708-x
775. Historie- katecheza w opowiadaniach Bruno Ferrero HN-1735 83-85528-72-5
776. Dzianina dla dzieci w wieku szkolnym Irena Szymańska HN-1736 83-225-0100-5
777. Pewnego razu w Nibylandii- sczypta magii Kiki Thorpe HN-1737 978-83-7983-689-5
778. Wyspa Peter Benchley HN-1738 83-7062-387-4
779. Kwaśno-słodko Timothy Mo HN-1739 83-07-021-74-x
780. Lwów- ilustrowany przewodnik S. Frucht HN-1740 83-88649-32-9
781. Wielki Gatsby Francis Scott Fitzgerald HN-1741 978-83-11-16681-3
782. Ja Wam pokażę! A nie mówiłam! Katarzyna Grochola HN-1742 978-83-08-06066-7
783. Pierwszy rok życia dziecka H. Murkoff, A. Eisenberg HN-1743 978-83-7301-660-6
784. Iliada Homer HN-1744 978-83-828-9488-2
785. Dziennik pisany nocą G. Herling- Grudziński HN-1745 83-07-02537-0
786. Sherlock Holmes- Studium w szkarłacie A. Conan-Doyle HN-1746 978-83-274-1540-0
787. Spowiedź ducha P. Lis-Markiewicz HN-1749 978-83-953461-2-5
788. Historia gospodarcza XIX i XX wieku J. Kaliński HN-1750 83-298-1519-3
789. Historia gospodarcza XIX i XX wieku J. Kaliński HN-1750 83-298-1519-3
790. Katechizm podstawowy Ks, Dr Cz.Piotrowski HN-1751
791. Zarzadzanie dobrami r. Stocki HN-1759 83-7318-242-x
792. Wszystko co najlepsze D. Steel HN-1761 83-7132-429-4
793. Engel futbol na tak M. Polkowski, J. Engel HN-1762 83-7023-893-9
794. Zamość miasto światowego dziedzictwa UNESCO M. Jawor HN-1764 brak
795. Dziecko z mgły R. Kosin HN-1767 978-83-8075-619-9
796. Księgarenka w Big Stone Gap Wendy Welch HN-1769 978-03-7536-820-8
797. Wiatr od wschodu Margit Sandemo HN-1871 83-85841-04-0
798. Wiatr od wschodu Margit Sandemo HN-1871 83-85841-04-0
799. Gorączka Margit Sandemo HN-1873 83-85841-01-6
800. Zimowa zawierucha Margit Sandemo HN-1874 83-90052-9-x
801. Uwodzicielska sprzedaż. Wykorzystaj atuty kobiecości by sprzedać więcej i skuteczniej Graj Rafał HN-1875 978-83-246-1967-2
802. Lepsza nam kula niźli takie życie! Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku Niebelskie Eugeniusz HN-1877 978-83-936450-7-7
803. Antologia polskiej poezji miłosnej od Kochanowskiego do Barańczaka praca zbiorowa HN-1878 83-85846-12-3
804. Zemsta M. sandemo HN-1879 83-85841-00-8
805. Grzech śmiertelny M. Sandemo HN-1880 83-900452-4-9
806. Dziedzictwo zła M. sandemo HN-1881 83-900452-5-7
807. Ostatni rycerz M. Sandemo HN-1882 83-85841-03-2
808. Ślady szatana M. sandemo HN-1883 83-85841-02-4
809. Jestem, pamiętam czuwam- pielgrzymki Jana Pawła II Ritter, Filipiak HN-1991 83-905303-3-3
810. Ocalić od zapomnienia praca zbiorowa HN-1992 978-83-935481-1-1
811. Wierna światłość A. Olkowicz HN-1993 brak
812. Ogród śmierci M. sandemo HN-2092 83-85841-06-7
813. Dom upiorów M. sandemo HN-2093 83-85841-07-5
814. Zamek duchów M. Sandemo HN-2094 83-900452-6-5
815. Kwiat wisielców M. Sandemo HN-2095 83-85841-05-9
816. Córka hycla M. Sandemo HN-2096 83-900452-7-3
817. Zęby smoka M. Sandemo HN-2097 83-85841-08-3
818. Skrzydła kruka M. Sandemo HN-2098 83-85841-09-1
819. Wiosenna ofiara M. Sandemo HN-2252 83-85841-23-7
820. Demon i panna M. Sandemo HN-2253 83-85841-22-9
821. Diabelski jar M. Sandemo HN-2254 83-85841-21-0
822. Samotny M. Sandemo HN-2255 83-900452-8-1
823. Samotny M. Sandemo HN-2255 83-900452-8-1
824. W centrum uwagi A. Janicki HN-2257 978-83-267-3671-1
825. Poznać przeszłość M. Pawlak HN-2258 978-83-267-3654-4
826. Poznać przeszłość karty pracy ucznia K. Jurek HN-2259 978-83-267-3653-7
827. Być rodziną Dorota Terakowska, J. Bomba HN-2260 83-08-03508-6
828. Świętokrzyskie- Zimowa przygoda Urząd Marszałkowski HN-2261 brak
829. Portrety imion Kazimiera Iłłakowiczówna HN-2876 brak
830. Boraczek Sebok Eva HN-2877 83-1008565-6
831. Między Londynem a Warszawa E. Duraczyński HN-2878 83-06-01406-5
832. Czas generała J. Gerhard HN-2879 brak
833. Flora wiosenna J. Mowszowicz HN-2880 83-02-00322-0
834. Opowiadania podolskie J. Wołoszynowski HN-2881 brak
835. Słownik wyrazów bliskoznacznych St. Skorupka HN-2882 83-214-0328-x
836. Skandal Margit Sandemo HN-2980 83-85841-27-x
837. Dom w Eldafjord M. Sandemo HN-2981 83-85841-26-x
838. Miłość Lucyfera M. Sandemo HN-2982 83-85841-29-6
839. Lód i ogień M. Sandemo HN-2983 83-85841-28-8
840. Podróże z moją ciotką Graha Greene HN-2984 83-03-03038-8
841. Memuary pacyfisty Stanisław W. Dobrowolski HN-2985 83-08-01678-2
842. Piotruś zuch M. Buczkówna HN-2986 83-07-00693-7
843. Degradacja ochrona i rekultywacja gleb S. Baran, R. Turski HN-2987 83-86761-48-2
844. Wiedza nie całkiem tajemna W. Jóźwiak HN-2988 83-7377-090-9
845. Jurassic Park M. Crichton HN-2989 83-85309-28-4
846. Starożytna Grecja Thomas R. Martin HN-2990 83-7180-908-5
847. Wojna światów H. G. Wells HN-2991 83-86008-00-8
848. U źródeł człowieczeństwa R. Habachi HN-2992 83-211-0358-8
849. Anioł o czarnych skrzydłach M. Sandemo HN-3018 83-85841-25-3
850. Demon nocy M. Sandemo HN-3019 83-85841-99-7
851. Bestia i wilki M. Sandemo HN-3020 83-85841-30-x
852. Przewoźnik M. Sandemo HN-3021 83-83841-31-8
853. Głód M. Sandemo HN-3022 83-85841-32-6
854. Martwe wrzosy M. Sandemo HN-3023 83-85841-24-5
855. Kobieta na brzegu M. Sandemo HN-3024 83-85841-34-2
856. Magiczny księżyc M. Sandemo HN-3025 83-85841-36-9
857. Miasto strachu M. Sandemo HN-3026 83-85841-37-7
858. Droga w ciemnościach M. Sandemo HN-3027 83-85841-35-0
859. Labirynt reportaże o miłości, samotności i śmierci I. Wlazłowska HN-3080 978837225962
860. Wołyń we krwi 1943 J. Wieliczka-Szarkowa HN-3081 978-83-7864-260-2
861. Ludzie Stalina Roj A. Miedwiediew HN-3082 83-202-0785-1
862. Historia bardzo krótkie wprowadzenie John H. Arnold HN-3083 83-7255-179-0
863. Historia wielkości i upadku Cezara Birotteau Honoriusz Balzac HN-3084 brak
864. Wiersze wybrane Leopold Staff HN-3085 brak
865. Słownik łacińsko-polski J. Mańkowski HN-3086 83-7180-995-6
866. Wiersze i poematy Józef Łobodowski HN-3087 83-06-02016-2
867. Klucz do drzwi Alan Sillitoe HN-3088 brak
868. Ssaki encyklopedia kieszonkowa Helga Hoffman HN-3089 83-7078-285-5
869. Multimedia Dominique Monet HN-3090 83-7132-345-x
870. Wiersze Cypriana Kamila Norwida Aniela Kowalska HN-3091 brak
871. Zegar słoneczny Jan Parandowski HN-3092 brak
872. Świat Pani Malinowskiej, Trzecia płeć T. Dołęga-Mostowicz HN-3093 83-218-0792-5
873. Podręczny słownik angielsko-polski J. Stanisławski, K. Billip, Z. Chociłowska HN-3189 83-214-0245-3
874. Wybór wierszy F. Arnsztajnowa HN-3191 83-922307-1-x
875. Vademecum teatromana T. Kudliński HN-3193 brak
876. Dziewczyna z woalką L. Borski HN-3200 83-03-02029-3
877. Wojsko Polskie 1939-1945 Barwa i broń Bielecki Zygmunt HN-3201 83-223-2055-8
878. Dojrzewanie do pełni życia red. S. Kurek HN-3202 83-227-2542-6
879. W stronę natury K. Fronczak HN-3264 978-83-65659-16-3
880. Wielka księga przysłów zespół red. HN-3265 978-83-60220-34-4
881. Technologia produktów owocowych i warzywnych E. Pijanowski HN-3266 brak
882. Słownik teologii biblijnej Leon- Dufour HN-3267 83-7014-224-9
883. Informator turystyczny A. Paszkowski HN-3268 brak
884. Tempo methode de francais E. Berard HN-3269 978-2278-048700
885. Całun turyński dzisiaj S. Waliszewski HN-3270 83-7097-022-2
886. Oblicza geografii-podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum R. Malarz, M. Więckowski HN-3271 978-83-267-3612-4
887. Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej zespół redakcyjny HN-3272 83-211-0213-1
888. Opis bibliograficzny książki- norma PKN HN-3273 brak
889. Bóbrka- naftowe dziedzictwo J. Sózański HN-3274 83-906506-0-6
890. Świat biologii A. nason, R L. Dehaan HN-3275 83-09-00211-4
891. Samotność Bystrzycka Z. HN-3504 83-07-02020-4
892. Przygody dobrego wojaka Szwejka J. Hasek HN-3505 83-05-11534-8
893. Po imieniu Sz. Kobyliński HN-3506 83-207-0758-7
894. Poezje B. Pasternak HN-3507 brak
895. Pieśń o życiu i śmierci Chopina R. Brandstaetter HN-3508 83-85008-42-x
896. Listy do Anny Jackowskiej Jan Lechoń HN-3509 brak
897. Wielki Rybak Lloyd C. Douglas HN-3510 83-211-1160-2
898. Pan Tadeusz A. Mickiewicz HN-3511 83-07-00487-x
899. Iliada Homer HN-3512 83-04-01738-5
900. Balladyna J. Słowacki HN-3513 83-04-02180-3
901. Con Amore K. Berwińska HN-3514 83-86685-34-4
902. Przygody Tomka na Czarnym Lądzie A. Szklarski HN-3948 brak
903. Tomek na wojennej ścieżce A. Szklarski HN-3949 brak
904. Przygody Jungi I. Likstanow HN-3950 brak
905. Katedra Marii Panny w Paryżu Wiktor Hugo HN-3951 83-85229-22-1
906. O złote pasy Lucjan Olszewski HN-3952 brak
907. Idą partyzanci Marian Janic HN-3953 brak
908. Rzeak śmierci Alistair Maclean HN-3954 83-1107742-8
909. Syn łowcy niedźwiedzi Karol May HN-3955 83-210-0881-x
910. Dzieci kapitana Granta J. Verne HN-3956 brak
911. Partyzanci A. Maclean HN-3957 brak
912. Dzieci kapitana Granta Juliusz Verne HN-3958 brak
913. Tylko dla orłów Alistair Maclean HN-3959 brak
914. Kapitan Królewski Jan Ziółkowski HN-3960 brak
915. Nad brzegami Sewanu Wachtang Ananjan HN-3961 brak
916. Dzieci kapitana Granta Juliusz Verne HN-3962 brak
917. Burbonowie dzieje dynastii J.H.Shennan HN-3972 978-83-11-11458-6
918. Baśnie narodów ZSRR brak HN-3973 83-7018-043-4
919. Wybór poezji K. K. Baczyński HN-3993 83-04-02744-6
920. Gmina Zakrzew od pradziejów do współczesności A.L. Zugaj HN-3995 978-83-934708-4-6
921. Słownik z rozmówkami- fran-pol., pol.-fran. Harald G. Dictionaries HN-4131 863-86773-19-7
922. Opowieści Jarosława Zasania Jan Kuca HN-4132 978-83-61746-12-6
923. Historia Polski do 1586 Samsonowicz H. HN-4133 978-84-9819-808-9
924. Ilustrowana Biblia Młodych Henryk roman golbumowicz HN-4134 86-397-0168-7
925. Mokradła Mazowsza Michał Falkowski HN-4135 978-83-62910-10-3
926. Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi M. Hulsken, h. Kortekamp, B. Wiggelinghoff HN-4136 83-7141-529-x
927. Na brzegu rzeki Czesław Miłosz HN-4141 83-7006-254-7
928. Komedia ludzka Balzac HN-4142 brak
929. Samokontrola a emocje Mirosław kofta HN-4143 83-01-00046-5
930. Ojciec i syn Karol Bunsch HN-4144 brak
931. Śmierć gimnazjum Hanka Bielicka HN-4145 83-03-02129-x
932. Dziesięc wieków pieniądza polskiego 980-1980 Henryk Cywiński HN-4146 83-205-3413-5
933. Zdobycie Kołobrzegu- Psie pole Karol Bunsch HN-4147 brak
934. Szybciej, wyżej, dalej Tadeusz Olszański HN-4148 brak
935. Słownik ortograficzny S. jodłowski, W. Taszycki HN-4149 83-04-00623-5
936. Żywe skarby mórz L. Żmudziński HN-4150 83-02-01238-6
937. Poskramiacze z Arkanzasu F. Gerstaecker HN-4215 brak
938. Boso ale w ostrogach S. Grzesiuk HN-4216 83-05-11107-5
939. Igrzyska stare jak świat praca zbiorowa HN-4217 brak
940. Kariera z kolcami Bohdan Tomaszewski HN-4218 brak
941. Drzewa Europy Środkowej J. Pokorny HN-4219 brak
942. Kunigas powieść z podań litewskich J.I. Kraszewski HN-4220 brak
943. Coraz mniej milczenia-o dramatach dzieciństwa bez tabu Marta Fox HN-4279 83-7254-528-6
944. Historia Polski- 1505-1764 Gierowski J. HN-4280 83-01-03732-6
945. Historia Polski do roku 1505 Wyrozumski J. HN-4281 83-01-03732-6
946. Historia Polski 1864-1948 Buszko J. HN-4282 83-01-03732-6
947. Sposób na Alcybiadesa Niziurski Edmund HN-4283 83-1008095-6
948. Wiersze C. K. Norwid HN-4284 83-228-0227-7
949. Piętnastoletni kapitan J. Verne HN-4285 brak
950. Wszystko o kurczaku, czyli gallustyczne kulinaria i kulturalia E. Gigilewicz, K. Ziejewska HN-4721 978-83-932972-1-4
951. Wszystko o świni i wieprzowinie E.Gigilewicz, K. Ziajewska HN-4722 978-83-932972-2-1
952. Wszystko o zbożu i mące E. Gigilewicz, K. Ziejewska HN-4723 978-83-932972-3-8
953. Szmaragd z korony carów E. Adler HN-4724 83-7169-170-x
954. Sapieha, amerykańska księżna A. Safaryjski HN-4725 978-83-65-97-96-74
955. Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny J. Laskowski HN-4726 978-83-7259-190-6
956. Dzikowy skarb powieść z czasów Mieszka I Karol Bunsch HN-4831 brak
957. Kalejdoskop sport 1976 Z. Chmielewski, R. Żochowski HN-4832 brak
958. Żołnierze Kościuszki W. Tropaczyńska- Ogarkowa HN-4833 brak
959. Wilk morski Jack London HN-4834 brak
960. Majsterkuję narzędziami Ema-Combi Adam Słodowy HN-4835 brak
961. Leśne boje A. Bakalarczyk HN-4836 brak
962. Siedem cudów świata Hans Reichardt HN-4886 83-85503-73-0
963. Opowiadania E.A.Poe HN-4888 83-07-00836-0
964. Opowiadania E.A.Poe HN-4889 83-07-00836-0
965. Pan Tadeusz Adam Mickiewicz HN-4891 brak
966. Faraon Bolesław Prus HN-4892 brak
967. Faraon Bolesła Prus HN-4893 brak
968. Ścieżki przez dżunglę M. Warneńska HN-4894 brak
969. Więźniowie czasu Margit Sandemo HN-5026 83-85841-40-7---
970. Więźniowie czasu Margit Sandemo HN-5026 83-85841-40-7---
971. Nieme głosy M. Sandemo HN-5028 83-85841-39-3
972. Cisza przed burzą M. Sandemo HN-5029 83-85841-42-3
973. Góra demonów M. Sandemo HN-5030 83-85841-41-5
974. Urwany ślad M. Sandemo HN-5031 83-85841-38-5
975. Odrobina czułości M. Sandemo HN-5032 83-85841-43-1
976. Wiersze 1912-1950 Iłłakowiczówna HN-5033 brak
977. Wszystko dzięki Tobie K. Czerwińska HN-5034 978-83-8159-240-6
978. Berło zniszczenia-księga ankh Eliza Drogosz HN-5035 978-83-7856-497-3
979. Owca uhruska i syntetyczne linie BCP i SCP na Lubelszczyźnie red. T. Gruszecki, M. Pięta HN-5043 978-83-934708-9-1
980. Akademia Pana Kleksa Jan Brzechwa HN-5763 8372970289
981. Kemping Chałupy praca zbiorowa HN-5764 9788381959919
982. Drugi wątek Joanna Chmielewska HN-5765 8371270143
983. Twarz Dean Koontz HN-5766 8373376062
984. Arkona Anna Świrszczyńska HN-5892 83-222-0335-7
985. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej Pierre Grimal HN-5893 83-04-01069-0
986. Tablice matematyczne, fizyczne,chemiczne i astronomiczne praca zbiorowa HN-5894 83-02-00763-3
987. Polski sport przedstawia się Jerzy Mrzygłód HN-5895 brak
988. Gry, zabawy i imprezy plenerowe J. Pęksa, R. Frey HN-6296 brak
989. Komedia ludzka Balzac HN-6297 brak
990. Wolf Solent J. Cowper Powys HN-6298 brak
991. Mundial '78 Dramaty mistrzostw świata Praca zbiorowa HN-6299 brak
992. Ewangelia wg Marka- Apokalipsa tł. Czesław Miłosz HN-6300 83-228004905
993. Uczniowie szatana Foldery biur turystycznych kłamią! Hugh B. Cave HN-6301 83-7075-304-3
994. Dokąd na grzyby? Stanisław Turski HN-6302 brak
995. Komedia ludzka H. Balzac HN-6303 brak
996. Komedia ludzka H. Balzac HN-6304 brak
997. Produkcja zwierzęca H. Wacker Ernst Granz HN-6341 brak
998. Agroturystyka w teorii i praktyce red. HN-6342 83-89-112-25-6
999. Receptury ramowe mieszanek paszowych obow. od 1 stycznia 1987 Brak HN-6343 brak
1000. Hodowla i nasiennictwo roślin na potrzeby użytków zielonych praca zbiorowa HN-6344 83-85735-15-1
1001. Wielkopolski Park Narodowy J. Urbański HN-6345 brak
1002. Słownik wymowy polskiej M. karaś, M. madejowa HN-6346 brak
1003. Nawozy mineralne pod red. Józefa Goralskiego HN-6347 Brak
1004. Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu Koferencja Naukowa HN-6348 brak
1005. Szczegółowa uprawa roślin J. Herse HN-6349 83-01-04386-5
1006. Gra w Gombrowicza Jerzy Jarzębski HN-6671 83-06-00820-0
1007. Kaktusy z Zielonej Ulicy Wiktor Zawada HN-6672 83-2220477-9
1008. Lusteryk z Krainy Światła Wojciech Próchniewicz HN-6673 83-10-08855-8
1009. Talerz z Napoleonem Halina Popławska HN-6675 83-207-0989-x
1010. Uczniowie Spartakusa Halina Rudnicka HN-6676 83-85959-32-7
1011. Godziny wychowawcze poradnik dydaktyczny Barbara Bleja- Sosna HN-6688 83-87303-65-8
1012. Polish your English angielski z premierem Karolina Jaroszewicz HN-6689 978-83-268-1383-2
1013. Mała encyklopedia PWN B. Petrozolin-Skowrońska HN-6695 83-01-11663-3
1014. Foografowanie nie jest trudne Jerzy Płażewski HN-6696 83-221-0313-1
1015. Złote jabłko J. I. Kraszewski HN-6697 brak
1016. Psy rasowe D. Najmanova, Z. Humpal HN-6698 83-09-00723-x
1017. Hrabia monte Christo Aleksander Dumas HN-6813 83-207-1194-0
1018. Wierzyłam, że wrócę M. Slisz- Oyrzyńska HN-6814 83-08-01767-3
1019. Zegar śmierci Antoni Marczyński HN-6815 83-7042-000-1
1020. Magiczne drzewo- pojedynek Andrzej Maleszka HN-6816 978-83-240-2024-9
1021. gettyimages Lata 10 Nick Yapp HN-6817 3-8331-1964-0
1022. getty images Lata 60 Nick Yapp HN-6818 3-8331-1970-5
1023. getty images 1900 Nich Yapp HN-6819 3-8331-1963-2
1024. Położnictwo i ginekologia weterynaryjna A. Studiencow HN-7344 brak
1025. Wpływ elementów agrometeorologicznych na zmienność zasobów wodnych gleby w półroczu zimowym Małgorzata Biniak-Pieróg HN-7345 978-60574-29-4
1026. Rasy i zewnętrzny wygląd bydła rogatego domowego Stanisław Runge HN-7346 brak
1027. Literatura Młoda Polska Tomasz Weiss HN-7348 83-02-03900-4
1028. Przyroda toruńskiego poligonu red. Jerzy Holc HN-7349 978-83-949739-0-2
1029. W dolinie Sanu S. Pagaczewski, A. Haupt HN-7493 brak
1030. Zielonym szlakiem polskiego wybrzeża T. Wojterski HN-7494 brak
1031. Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala red. Włodzimierz Antoniewicz HN-7495 brak
1032. Pejzaż zapomniany T. Kwiatkowski-Cugow, C. Stopyra HN-7496 brak
1033. Puc, Bursztyn i goście J. Grabowski HN-7498 83-10-08492-7
1034. O psie, który jeździł koleją Roman Pisarski HN-7499 brak
1035. Przygoda z wulkanem W. Price HN-7500 83-10-09776-x
1036. Mały leksykon szaradzistów Jerzy Marchewka HN-7501 brak
1037. Apteczka ziołowa L. M. Krześniak HN-7502 83-217-2576-7
1038. O księgarzach, którzy przeminęli Stefan Dippel HN-7503 brak
1039. Pomiary efektów cieplnych metody i zastosowania W. Zielenkiewicz HN-7504 83-88443-50-x
1040. Jarosław- przewodnik J. Czechowicz HN-7548 978-83-63930-48-6
1041. król Skorpion Wiliam Golding HN-7549 83-08-00835-6
1042. Szosa wołokołamska Aleksander Bek HN-7550 brak
1043. Anatomia komizmu Stefan Garczyński HN-7551 83-03-02874-x
1044. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych J. barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski HN-7552 83-85148-23-x
1045. Pocket atlas Britain 0 brak HN-7553 0-7495-3859-7
1046. Ignacy Jan Paderewski zarys biografii politycznej M. M. Drozdowski HN-7634 83-22321-34-1
1047. Dyktanda z powtórką zasad ortografii polskiej Stanisław Tarkowski HN-7635 83-900406-2-x
1048. Wiedza o społeczeństwie Krzysztof jurek, Aleksander Łynka HN-7636 83-87735-72-8
1049. Choroba. Jak sobie radzić? Beske Fritz HN-7637 83-7129-049-7
1050. Puc Bursztyn i goście Jan Grabowski HN-7640 brak
1051. Astronomia ogólna Eugeniusz Rybka HN-7641 brak
1052. Tylko dla orłów Alister MacLean HN-7646 83-85103-32-5
1053. W poszukiwaniu wolności red. Ksi Marian Zając HN-7647 978-83-7548-331-4
1054. Serce nikiszowca Urząd Miasta Katowice HN-7648 brak
1055. W cieniu miłości Wojciech Niżyński HN-7649 83-85167-28-5
1056. Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej Krzysztof Kowalczyk HN-7650 83-7259-138-5
1057. Agencja złamanych serc I. Matuszkiewicz HN-7651 83-7255-732-2
1058. Supermyśliwce brak HN-7653 978-83-89201-14-0
1059. Porwanie Doni Agaty Gudrun Pausewang HN-7654 brak
1060. explora curso de espanol Karolina Hadło, Katarzyna Palonka HN-7822 978-83-947512-7-2
1061. An illustrated History of the USA Bryn O' Callaghan HN-7823 0-582-74921-2
1062. New Headway- english course Liz and John Soars HN-7824 0-19-436667-7
1063. New Headway Liz and John Soars HN-7825 0-19-436677-4
1064. Blueprint Brian Abbs& Ingrid Freebairn HN-7826 0-582-07534-3
1065. panorama Resource Book Mike Potter HN-7830 0-333-54640-7
1066. Panorama-students book Mike Potter HN-7831 0-333-54638-5
1067. Godumy po wojciechowski Kowalska Zuzanna HN-7865 978-83-7270-968-4
1068. Musaka pod Akropolem Pałęcka Janina, Sobański Oskar HN-7866 83-2250084-x
1069. Porto sardynka i fado Pałęcka, Oskar Sobański HN-7867 83-225-0048-3
1070. Kamienne drzwi Stanisław Mleko HN-7868 978-83-7259-157-9
1071. Kamienne drzwi Stanisław Mleko HN-7869 978-83-7259-157-9
1072. Człowiek zdobywa głębiny Gussman Jacek HN-7870 83-215-4047-3
1073. Listy do Jerzego Maria Kuncewiczowa HN-7871 83-211-1021-5
1074. Ciekawostki przyrodnicze Ziemi Chełmskiej i okolic Dawid Kilon HN-7872 978-83-89942-67-8
1075. Informator turystyczny województwa świętokrzyskiego brak HN-7873 brak
1076. Kraków ulice przeźroczyste-konkurs fotograficzny brak HN-7874 brak
1077. Róże miast i gmin A.Ćwik, M. Ćwik, M. Ćwik HN-7875 brak
1078. Rodzina i dom, Moje dziecko jest miegrzeczne Józefa Pielkowa, HN-8366 83-202-0079-2
1079. Gruczoł mleczny zwierząt i czlowieka Maksim Zaks HN-8367 brak
1080. Właściwości fizyczne i biochemiczne materiałów roślinnych pod red. B. Dobrzańskiego, A. Rurkowskiego, R. Rybczyńskiego HN-8368 978-83-60489-09-3
1081. Przesłanki rozwoju i przekształceń inżynierii rolniczej R. Michałek HN-8369 978-83-930818-2-0
1082. korozja w przemyśle spożywczym i jej zapobieganie A. W. Awdiejewa HN-8370 brak
1083. Poezje Czesława Miłosza B. Chrząstkowska HN-8371 83-02-01812-0
1084. Choroby naczyń obwodowych red. E. Rużyłło HN-8372 brak
1085. Agroturystyka w teorii i praktyce B. Sawicki, A Mazurek-Kusiak HN-8373 978-83-7259-188-3
1086. Agroturystyka w teorii i praktyce B. sawicki, A. Mazurek-Kusiak HN-8374 978-83-7259-188-3
1087. Vademecum maturzysty- historia re. A. chojnowski, H. Manikowska HN-8375 83-85394-39-7
1088. Rybołówstwo morskie...z filatelistyczna przynętą A. Ropelewski HN-8376 brak
1089. Życie w morzu G. Thorson HN-8377 brak
1090. Ćwiczenia z chemii rolnej Pietierburgski A. HN-8460 brak
1091. Mówimy po francusku- kurs dla początkujących z kasetami A. Platkow, M. Jaworowski HN-8461 83-214-0325-5
1092. 20 lat Łomżyńskiego Centrum Medycznego , nasze ślady W. F. Pędziński HN-8462 978-83-941788-2-6
1093. Kinematyka i dynamika agregatów maszynowych E. Krasowski HN-8463 83-921937-09-9
1094. Owca uhruska i syntetyczne linie BCP i SCP na lubelszczyźnie T. M. Gruszecki, M. Pięta HN-8464 978-83-934708-9-1
1095. Gospodarka odpadami i logistyka Izabella Jackowska HN-8768 83-89503-77-8
1096. Profesor Zbigniew Dobrzański M. Kozińska HN-8769 978-83-7717-280-3
1097. Ochrona ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie Stanisław Radwan HN-8770 83-86172-13-4
1098. Modelowe badania struktury bilansu cieplnego i wodnego zlewni w obecnych i przyszłych warunkach klimatycznych J. Olejnik HN-8771 83-7160-024-0
1099. Wybrane zagadnienia z gleboznawstwa i chemii rolnej Monika Jakubus HN-8772 978-83-7160-718-9
1100. Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych M. Bzowska-Bakalarz, A. Bieganowski HN-8773 978-83-89969-11-8
1101. Owca Uhruska i syntetyczne linie BCP i SCP na Lubelszczyźnie T. M. Gruszecki, M. Pięta HN-8774 978-83-934708-9-1
1102. Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia A. V. Aho, Ravi Sethi, J.D. Ullman HN-8775 83-204-2556-1
1103. Stereologia materiałów J. Ryś HN-8776 83-901-450-5-7
1104. Literatura polska-przewodnik encyklopedczny J. Krzyżanowski, Cz. Hernaś HN-8816 83-01-01520-9
1105. Literatura polska- przewodnik encyklopedyczny J. Krzyżanowski, Cz. Hernaś HN-8817 83-01-01520-9
1106. 20-th Interantional Workshop for young Scientists Józef Horabik HN-8818 978-83-89969-68-2
1107. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym S. Jodłowski, W. Taszycki HN-8819 83-04-01354-1
1108. Współczesna inżynieria rolnicza-badania i zastosowania red. T. Juliszewski, S. Kurpaska HN-8820 brak
1109. Słownik psychologiczny W. Szewczuk HN-9265 83-2140038-8
1110. Ostatnia zagadka Sherlocka Holmesa A.Conan Doyle HN-9277 83-00-02562-6
1111. Tajemnice wody S. Elbanowska, J. Kosmalowa HN-9278 83-10-09049-8
1112. Encyklopadia wiedzy o prasie J. Maślanka HN-9279 brak
1113. Sadownictwo i warzywnictwo W. Ostrowski, Z. Dobrakowska-Kopecka HN-9280 83-09-00448-6
1114. Słownik wyrazów obcych PWN J. Tokarski HN-9281 83-01-00521-1
1115. Ściegi na drutach H. Grykałowska HN-9282 83-203-0248-x
1116. Mity greckie Hadzinikolau Nikos HN-9283 83-85-202-14-5 2024-06-15
1117. Z zimną krwią Truman Capote HN-9284 83-07-02003-4
1118. Tropiciele niebieskich szlaków-średniowiecze i oświecenie E.J.Pokorny HN-9286 brak
1119. Zarys teorii literatury M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński HN-9287 83-02-02519-4
1120. Karolcia M. Kruger HN-9288 83-10-07936-2
1121. Ilustrowany słownik szkolny Biologia D. Burnie HN-9289 83-7079-512-9
1122. Baśnie W. J. Grimm HN-9414 83-1007821-8
1123. Oto jest Kasia M. Jaworczakowa HN-9415 83-10-09729-8
1124. Siwy strzelca strój-rzecz o Józefie Piłsudskim Z. Janusz Michalski HN-9416 83-03-02511-2
1125. Rozmowy z NKWD 1940-1941 N. Łopianowski HN-9417 83-211-1423-7
1126. Dramat Katyński Cz. Madajczyk HN-9418 83-05-12376-6
1127. Dziura ozonowa-świat wokół nas M. Bright HN-9419 83-7020-225-x
1128. Dwanaście prac Herkulesa A. Christie HN-9420 83-03-02231-8
1129. Przypadki Robinsona Crusoe Daniel Defoe HN-9421 83-85959-02-5
1130. Poczet uczonych polskich A. Bandomir HN-9422 brak
1131. Historia Polskido roku 1795 H. samsonowicz HN-9423 83-02-02296-9
1132. Historia powszechna , wiek XVII Adam Kersten HN-9424 83-02-00506-1
1133. Tajemnice pocztu Matejki Sz. Kobyliński HN-9425 83-10-08586-9
1134. Jak oswoic czarownice W. Badalska HN-9426 83-10-08898-1
1135. Jak oswoić czarownic e W. Badalska HN-9427 83-10-08898-1
1136. Miasteczko Innocence Nora Roberts BC-6264 2023-06-12
1137. Problemy nadwagi D. Roussos, V. Skawiński HH-8600 2023-06-12
Uwolnij książkę Znalazłem książkę