Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych genotypów łubinu żółtego

Janusz Prusiński


Tytuł: Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych genotypów łubinu żółtego
Autor: Janusz Prusiński
Kategoria: Naukowa
ISBN: 0209-0597
BIP: HL-0597
Data pierwszego uwolnienia: 2020-03-26 12:32:13
Pierwszy uwolnił: ewa.stepien
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę