Badania nad plonowaniem roślin i wykorzystaniem azotu w zbożowym członie zmianowania na tle dawki i sposobu nawożenia

Aleksander Szmigiel


Tytuł: Badania nad plonowaniem roślin i wykorzystaniem azotu w zbożowym członie zmianowania na tle dawki i sposobu nawożenia
Autor: Aleksander Szmigiel
Kategoria: Naukowa
ISBN: 0239-8117
BIP: HL-0740
Data pierwszego uwolnienia: 2020-04-03 11:59:02
Pierwszy uwolnił: ewa.stepien
Książkę posiada:
Uwolnij książkę Znalazłem książkę